СИСТЕМА ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА KPI — рідні, але різні

Випуск №4 (квітень, 2018)

 

 

СИСТЕМА ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА KPI — рідні, але різніОльга СИДОР,

організатор та керівник у Leadership University Університет Управління,

бізнес-тренер і консультант з питань мотивації персоналу

 

Намагаючись йти в ногу з часом та активно впроваджуючи новітні розробки та досягнення західного бізнесу, ми в Україні не завжди навіть маємо час та можливість детально розібратися з тим, що саме пропонується і як це працює. Тому часто-густо називаємо все «адаптацією» до наших умов та потреб і спотворюємо оригінальну ідею до невпізнанності. І, не отримавши бажаного результату, розчаровуємося. Тож, чим нам можуть допомогти система збалансованих показників та KPI і чого очікувати від їх впровадження — розбираємося в цій статті

 

Концепція системи збалансованих показників (далі — СЗП) вперше була описана Дейвом Нортоном і Робертом Капланом у 1992 році. З того часу вона активно впроваджувалась у багатьох компаніях на всіх континентах і постійно вдосконалювалася, перетворившись з покращеної системи оцінки результатів діяльності в основу нової системи керування, що зосереджує увагу організації на вдосконаленні та реалізації стратегії.

 

Від появи перших бізнес-організацій і аж до кінця ХХ сторіччя основними показниками, що визначають ефективність роботи, були фінансові показники. Та з розвитком самого бізнесу і зміною пріоритетів, цього вже виявилося недостатньо. Підвищення ролі маркетингу та зміна відношення до людського ресурсу істотно вплинули на оцінку бізнесу, але все ще залишалися поза увагою старої системи оцінки ефективності.

 

Друга проблема, яку не могли розв’язати лише фінансові показники, полягала в тому, що фінансові результати — це вже результати, що показують менеджерам, як вони відпрацювали в минулому, але мало про що можуть сказати у майбутньому.

 

Наприклад, маємо такі результати реалізації продукції по місяцях:

Місяць

Об’єм реалізації (млн грн)

Січень 2018

1

Лютий 2018

1,2

Березень 2018

0,8

Квітень 2018

?

 

Який результат очікувати у квітні? Фінансові результати мало можуть нам в цьому допомогти.

 

Та якщо звернути увагу на кількість нових клієнтів, прогноз стає більш очевидним:

Місяць

Кількість нових клієнтів (тис. од.)

Об’єм реалізації (млн грн)

Січень 2018

15,31

1

Лютий 2018

11,64

1,2

Березень 2018

10,25

0,8

Квітень 2018

?

?

 

Що ми бачимо? 15 310 клієнтів січня принесли компанії 1,2 млн в лютому, а зменшення нових клієнтів у лютому до 11 640 призвело до падіння об’ємів реалізації в березні. Тому можна достатньо аргументовано говорити про те, що подальше зменшення кількості нових клієнтів у березні призведе до ще більшого падіння результатів, якщо терміново не вжити заходів, спрямованих на залучення нових клієнтів.

 

Отже, введення лише одного нефінансового показника дозволило нам зрозуміти стан справ у бізнесі, зробити прогноз на найближчий місяць і, головне, побачити сферу, що потребує найбільших зусиль усіх працівників компанії, і, передусім, її керівництва.

 

Розробники СЗП запропонували цілий набір стратегічних показників, що збалансовані з урахуванням всіх напрямів бізнесу та його ресурсів і націлені на реалізацію стратегії розвитку.

 

Приклади показників по кожній складовій системи збалансованих показників наведено в таблиці.

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ

• Сумарні активи

• Валова маржа

• Прибуток на одного працівника

• Прибутковість власного капіталу (ROE)

• Оборотність дебіторської заборгованості

КЛІЄНТСЬКІ ПОКАЗНИКИ

• Доля ринку

• Задоволеність клієнтів

• Кількість клієнтів

• Час відповіді на звернення клієнта

• Відсоток повернення товару

• Сумарні витрати на одного клієнта

ПОКАЗНИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПЕРСОНАЛОМ

• Плинність кадрів

• Кількість рацпропозицій

• Продуктивність праці

• Кількість годин на навчання

• Своєчасність проведення атестації

• Кількість порушень етики

ПОКАЗНИКИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

• Тривалість циклу замовлення

• Повнота виконання замовлення

• Точність виконання замовлення

• Своєчасна доставка

• Дотримання графіку

• Оборотність запасів готової продукції

Усі ці показники в Україні часто називають КРІ, що абсолютно неправильно. Адже КРІ (Key Performance Indicators — ключові показники ефективності) — це зовсім інша система показників, яка може гармонійно і вдало доповнити СЗП, але не замінити її.

 

...читати далі →