ТЕКА № 1 — 2017. ВИЗНАЧАЄМО ТРУДОВИЙ РОЗПОРЯДОК

Випуск № 1 (січень, 2017)

 

 

Відповідно до частини першої статті 21 Кодексу законів про працю України працівник зобов’язаний виконувати роботу, визначену трудовим договором, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку. Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях регламентується правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджують трудові колективи за поданням роботодавця і виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник) на основі типових правил.

 

...далі читайте на сторінці 73, випуск № 1 (січень, 2017)