Трудова книжка: відображення нагороджень та заохочень

Випуск №4 (квітень, 2019)

 

Лідія БАСМАТ,

експерт з кадрових питань

 

Останнім часом все більше і більше уваги надається мотивації персоналу. Всі добре знають про матеріальну мотивацію — премії, цінні подарунки тощо. Є і нематеріальна мотивація, наприклад, оголошення подяки, вручення грамоти. Звичайно, перед тим як запровадити мотивацію працівників підприємства, кадрова служба розробляє мотиваційні програми. Вони не повинні йти в розріз із колективним договором. Якщо ж на підприємстві відсутній колективний договір, то варто розробити внутрішній локальний акт, наприклад, положення, в якому чітко буде визначено за які здобутки і як відзначатимуться працівники. Також відповідні заходи мотивації відображаються у Правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємства

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП)

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 (далі — Інструкція № 58)

 

Статтею 143 КЗпП визначено, що до працівників підприємств, установ, організацій можуть застосовуватись будь-які заохочення, що містяться в затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку.

 

Пунктом 21 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій, затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань від 20 липня 1984 року № 213, передбачено, що за зразкове виконання трудових обов'язків, успіхи в роботі, підвищення продуктивності праці, поліпшення якості продукції, тривалу і бездоганну роботу, новаторство у праці та за інші досягнення в роботі застосовуються такі заохочення:

а) оголошення подяки;

б) видача премії;

в) нагородження цінним подарунком;

г) нагородження почесною грамотою;

д) занесення до Книги пошани, на Дошку пошани.

 

Правилами внутрішнього трудового розпорядку можуть бути передбачені також інші заохочення.

При застосуванні заходів заохочення забезпечується поєднання морального і матеріального стимулювання праці.

 

Отже, законодавство не обмежує роботодавця у застосуванні до працівників заходів заохочення. Крім того, статтею 146 КЗпП передбачено, що за особливі трудові заслуги працівники представляються у вищі органи до заохочення, до нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними значками і до присвоєння почесних звань і звання кращого працівника за даною професією. Заохочення виходять за межі лише розпоряджень підприємства. Роботу працівників може відзначати президент своїм указом, міністерства своїми наказами чи розпорядженнями. Подання для нагородження працівників здійснює підприємство.

 

У Законі України «Про державні нагороди України» від 16 березня 2000 року № 1549-III зазначено, що державні нагороди України є вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги у розвитку економіки, науки, культури, соціальної сфери, захисті Вітчизни, охороні конституційних прав і свобод людини, державному будівництві та громадській діяльності, за інші заслуги перед Україною.

 

Державними нагородами є:

• звання Герой України;

• орден;

• медаль;

• відзнака «Іменна вогнепальна зброя»;

• почесне звання України;

• Державна премія України;

• президентська відзнака.

Державними нагородами відзначаються громадяни за особисті заслуги перед Україною.

 

Нагородження державними нагородами провадиться указом Президента України. Нагородженому вручається державна нагорода та документ, що посвідчує нагородження нею.

 

Указом Президента України «Про відомчі заохочувальні відзнаки» від 30 травня 2012 року № 365/2012 визначено, що відомчі заохочувальні відзнаки встановлюються з метою заохочення та відзначення особистих трудових досягнень у професійній, службовій діяльності, за бездоганну службу та особливі заслуги під час виконання службових обов'язків працівників центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, що входять до сфери їх управління, військовослужбовців та працівників військових формувань, осіб рядового і начальницького складу, працівників державних правоохоронних органів, а також інших осіб, визначених цим Положенням.

 

У пункті 4 цього документа йдеться, що відзначення відомчою відзнакою провадиться: наказом керівника відповідного центрального органу виконавчої влади — щодо працівників цього органу виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, що входять до сфери його управління, а в разі, якщо у підпорядкуванні центрального органу виконавчої влади перебуває військове формування або державний правоохоронний орган, — також щодо військовослужбовців і працівників такого військового формування, державного правоохоронного органу, осіб рядового і начальницького складу, а відповідними наказами Міністерства оборони України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства інформаційної політики України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства промислової політики України, наказом керівника (командувача) військового формування, що не перебуває в підпорядкуванні центрального органу виконавчої влади, — щодо військовослужбовців та працівників цього військового формування; наказом керівника державного правоохоронного органу, що не перебуває в підпорядкуванні центрального органу виконавчої влади, — щодо військовослужбовців та працівників цього органу.

 

На підставі цього указу міністерства і відомства своїми наказами затвердили положення про відомчі заохочувальні відзнаки, якими визначили кого, за які особисті досягнення та якими відомчими відзнаками нагороджуватимуть.

 

Так, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України» від 30 липня 2013 року № 1047 відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства освіти і науки України нагороджуються громадяни України:

• які зробили вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки;

• за високі виробничі та наукові досягнення, плідну наукову, науково-педагогічну та педагогічну діяльність, досягнуті успіхи у справі навчання та виховання підростаючого покоління;

• за зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, ефективне сприяння формуванню та забезпеченню реалізації державної політики у сфері освіти і науки, успішну координацію діяльністю підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління МОН України тощо.

 

У МОН України встановлені такі відомчі відзнаки:

1) Подяка МОН України;

2) Грамота МОН України;

3) Почесна грамота МОН України;

4) нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти»;

5) нагрудний знак МОН України «Василь Сухомлинський»;

6) нагрудний знак МОН України «За наукові та освітні досягнення».

 

Нагородження відомчими відзнаками проводиться з нагоди професійних свят та з нагоди ювілеїв підприємств, установ, організацій.

 

Розділом ІІ цього указу визначено порядок представлення до нагородження, а розділом ІІІ — порядок вручення відомчих відзнак. У пункті 2 розділу ІІІ зазначено, що у трудовій книжці та особовій справі нагородженого робиться запис згідно з чинним законодавством.

 

Внесення запису про нагородження і заохочення передбачено пунктом 2.2 Інструкцією № 58, де зазначено, що до трудової книжки вносяться:

відомості про працівника: прізвище, ім'я та по батькові, дата народження

відомості про роботу, переведення на іншу постійну роботу, звільнення

відомості про нагородження і заохочення: про нагородження державними нагородами України та відзнаками України, заохочення за успіх у роботі та інші заохочення відповідно до чинного законодавства України

відомості про відкриття, на які видані дипломи, про використані винаходи і раціоналізаторські пропозиції та про виплачені у зв'язку з цим винагороди

Стягнення до трудової книжки не заносяться.

 

Строк занесення запису у трудову книжку визначено пунктом 2.4 Інструкції № 58: Усі записи у трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться роботодавцем після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення — у день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження).

 

У пункті 2.24 Інструкції № 58 зазначено, що до трудових книжок працівників у розділ «Відомості про нагородження» вносяться відомості про нагородження державними нагородами України та відзнаками України; у розділ «Відомості про заохочення» вносяться відомості про заохочення за успіхи у праці. До трудових книжок не заносяться премії, передбачені системою заробітної плати, або виплата яких носить регулярний характер.

 

У затвердженому постановою Кабінету Міністрів від 27 квітня 1993 року № 301 бланку трудової книжки містяться окремі розділи щодо нагородження та заохочення.

 

...придбати повний випуск →