Трудові відносини з фрилансером: оформлення та оплата праці

Випуск №3 (березень, 2019)

 

Трудові відносини з фрилансером: оформлення та оплата праціГУНЧЕНКО Олександр,

приватний адвокат ЮК «Гунченко та партнери», заступник голови Ради адвокатів Харківської області

 

Останнім часом дедалі більше зростає частка дистанційної форми зайнятості населення та використання для праці цифрових засобів комунікації та інформаційних технологій. Спеціалісти різних галузей шукають найбільш оптимальний шлях реалізації власного трудового потенціалу та віддають перевагу фриланс-проектам. Водночас на практиці виникає багато питань щодо оформлення трудових відносин з фрилансером та порядку оплати праці

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Цивільний кодекс України (далі — ЦКУ)

Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП)

Положення про умови праці надомників, затверджене постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29 вересня 1981 року № 275/17-99 (далі — Положення № 275)

 

Фрилансер — це спеціаліст, який виконує роботу без укладення довгострокового договору або запрошується в компанію для виконання певного завдання чи проекту за системою аутстаффінгу. Остання означає виведення персоналу зі штату компанії-замовника і прийняття його у штат компанії-провайдера. Метою аутстафінгу персоналу є те, що співробітники, формально працевлаштовані в компанії-провайдера, однак можуть виконувати свої обов'язки за попереднім місцем роботи.

 

ТЕРМІН

Фрилансер — вільний працівник, самозайнята особа або позаштатний працівник, який виконує разове замовлення або тимчасову роботу без зарахування до штату компанії.

 

Дистанційно роботу часто виконують професіонали IT-сфери, дизайнери, копірайтери, фотографи, журналісти, психологи, бухгалтери, ріелтори, маркетологи тощо.

Працю на умовах фрилансу обирають як висококваліфіковані спеціалісти, так і студенти, особи, які суміщають фриланс-проекти з основною роботою. Це пов’язано з тим, що особи бажають відповідати за власні результати праці, не залежати від колективу. Більше того, фрилансери планують свій графік робочого часу за власним бажанням.

 

Праця на умовах фрилансу зручна як для роботодавця або замовника, так і для безпосередньо фрилансера. Замовник може оплачувати лише якісно виконану роботу, підготовлений проект, тобто результат, а не відпрацьовані години. Відносини з фрилансером, який не знаходиться у штаті найманих працівників підприємства, припинити значно легше, ніж розірвати трудові відносини. Також перевагою в роботі з фрилансерами є відсутність витрат на оплату лікарняних, відпусток, премій, заохочень, обладнання робочого місця.

 

Щодо переваг фрилансера, то це можливість самостійно обирати завдання, якими особа бажає займатися, працювати над цікавими та високооплачуваними проектами. Фрилансер може працювати у будь-який час та в будь-якому місці: парк, кав’ярня, заміський будинок.

 

Оформлення відносин з фрилансером

Зазвичай фрилансер щоразу виконує замовлення для різних фірм чи компаній, рекламує власні послуги на спеціально створених веб-сайтах на інтернет-майданчиках. Однак є випадки, коли фрилансер постійно виконує замовлення для однієї й тієї ж компанії. Саме тому, залежно від потреби з фрилансером можуть укладатися: цивільно-правові угоди та трудовий договір про надомну працю.

 

У випадках, коли фрилансер виконує разове замовлення компанії, зазвичай між таким замовником та фрилансером укладається цивільно-правовий договір про надання послуг або ж договор підряду. Сторони обирають конкретний вид договору залежно від специфіки замовлення.

Договір підряду передбачає виконання на власний ризик певної роботи. За умовами вказаного договору результат роботи має явно виражений матеріальний характер та передається замовнику. Укладення договору підряду регламентується главою 61 ЦКУ.

 

У договорі підряду сторони визначають предмет договору, ціну роботи, строки її виконання, порядок оплати, права, обов’язки та відповідальність сторін. За домовленістю сторони можуть закріпити й інші умови.

Договір про надання послуг укладається в тих випадках, коли результат замовлення не має фізичного вираження. Так, відповідно до статті 901 ЦКУ послуга споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності. Предметом такого виду договору можуть бути, інформаційні, юридичні, освітні, фінансові та інші послуги.

 

Ключові аспекти, які необхідно закріпити у договорі про надання послуг аналогічні тим, що й у договорі підряду.

Розмір та порядок оплати роботи визначається за домовленістю сторін. Найбільш надійним варіантом для фрилансера є особиста зустріч з замовником та готівковий розрахунок або ж безготівковий переказ (залежно від розміру оплати замовлення). Однак дистанційна робота здебільшого виключає особисті зустрічі із замовником. У зв'язку з цим, фрилансерам слід уникати ненадійних способів оплати, зокрема тих, які передбачають можливість скасування грошового переказу.

 

Не слід забувати про сплату податків. Будь-який дохід особи підлягає оподаткуванню. Тому, якщо фриланс є вашим основним джерелом доходу, варто зареєструватися як фізична особа – підприємець.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

При укладенні цивільно-правових договорів із фрилансерами варто пам’ятати, що така угода не може укладатися у разі фактичних трудових відносин та підміняти собою трудовий договір. Якщо робота працівника передбачає не лише надання послуг/виконання робіт, а здійснення відповідної трудової функції, виконання посадових обов’язків, підпорядкування особи правилам внутрішнього трудового розпорядку та іншим локальним актам підприємства, а також якщо у працівника є визначене робоче місце, то з такою особою необхідно укласти трудовий договір. В іншому випадку, роботодавець буде нести відповідальність фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (штраф у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного неоформленого працівника — ст. 265 КЗпП).

 

...придбати повний випуск →