Трудовий розпорядок: встановлення та внесення змін

Випуск №1 (січень, 2019)

 

Трудовий розпорядок: встановлення та внесення змінОльга СТАХІВ,

канд. екон. наук, менеджер з персоналу ТОВ «ІНТЕРФОМ»

 

Законодавство передбачає черговість робочого часу й часу відпочинку. Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) на основі типових правил

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП)

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, затверджені постановою Держкомпраці СРСР від 20 липня 1984 року № 213 (далі — Типові правила)

Постанова Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 року № 1545-XII (далі — Постанова № 1545)

 

Робочим часом вважається час, протягом якого працівник згідно із законодавством, колективним і трудовим договором, з підпорядкуванням правилам внутрішнього трудового розпорядку повинен виконувати свої трудові обов'язки на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи – роботодавця.

 

В Україні не затверджено типові правила, тому підприємства розробляють свої правила внутрішнього трудового розпорядку на основі Типових правил, керуючись Постановою № 1545. Положення глави V «Робочий час і його використання» Типових правил не суперечить положенням глави ІV «Робочий час» і глави V «Час відпочинку» КЗпП. Трудовий розпорядок працівників безпосередньо пов'язаний з видом господарської діяльності підприємства.

 

Насамперед розглянемо, які вимоги до трудового розпорядку містить КЗпП.

Вимоги

Норма КЗпП

Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень

ч. 1 ст. 50

Для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. При п'ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує власник або уповноважений ним орган за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації з додержанням установленої тривалості робочого тижня

ч. 1 ст. 52

На тих підприємствах, в установах, організаціях, де за характером виробництва та умовами роботи запровадження п'ятиденного робочого тижня є недоцільним, встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем. При шестиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи не може перевищувати 7 годин при тижневій нормі 40 годин, 6 годин при тижневій нормі 36 годин і 4 годин при тижневій нормі 24 годин

ч. 2 ст. 52

При п'ятиденному робочому тижні працівникам надаються два вихідних дні на тиждень, а при шестиденному робочому тижні — один вихідний день

ч. 1 ст. 67

Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день при п'ятиденному робочому тижні, якщо він не визначений законодавством, визначається графіком роботи, підприємства, установи, організації, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації, і, як правило, має надаватися підряд з загальним вихідним днем

ч. 2 ст. 67

Працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше двох годин. Перерва не включається в робочий час. Перерва для відпочинку і харчування повинна надаватись, як правило, через чотири години після початку роботи

ч.1 ст. 66

 

Є низка працівників, яким через специфіку господарської діяльності роботодавця потрібно встановлювати інший трудовий розпорядок. Це можуть бути підприємства сфери торгівлі та послуг, режим роботи яких щоденний з 9:00 до 22:00. Або підприємства, на яких певні технологічні процеси чи весь цикл виготовлення продукції загалом носять безперервний характер. У таких випадках КЗпП передбачено два варіанти трудового розпорядку.

 

...придбати повний випуск →