УМОВИ ПРАЦІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: пільги та компенсації

Випуск №3 (березень, 2018)

 

 

Тетяна МИРОНЕНКО,

головний редактор проектів з екології та енергетики

 

Робота медичних працівників належить до категорії не лише дуже відповідальних, а й робіт, що за умовами праці прирівнюються до тяжких і шкідливих (особливо тяжких і шкідливих). Такі робочі місця підлягають обов’язковій атестації, за результатами якої передбачено відповідні пільги. Детальніше про це — у матеріалі

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 року № 1788-XII (далі — Закон № 1788)

Списки № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 36 (далі — Списки № 1 і № 2)

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 5 жовтня 2005 року № 308/519 (далі — Наказ № 308)

Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я від 8 квітня 2014 року № 248 (далі — Наказ № 248)

 

На відміну від інших категорій робіт, які віднесено до небезпечних, у медицині не завжди можна врахувати всі виробничі чинники, що здійснюють вплив, у тому числі інтенсивність такого впливу.

 

Окрім того, на характер працi медичних працiвникiв однієї й тієї ж спецiальностi значно впливає тип медичної установи (стацiонар, полiклiнiка, швидка допомога) та профiль вiддiлення, в якому вони працюють.

 

Шкідливі умови праці — умови, що характеризуються такими рівнями шкідливих виробничих факторів, які перевищують гігієнічні нормативи та здатні чинити несприятливий вплив на організм працівника та/або його нащадків (згідно з Наказом № 248).

 

Загалом, за виконанням трудових обов’язків, медичних і фармацевтичних працiвникiв можна подiлити на:

1. Лiкарiв і провiзорiв.

2. Середній медичний і фармацевтичний персонал (медичнi сестри, фельдшери, помiчники лiкарiв, зубнi технiки, фармацевти тощо).

3. Молодший медичний персонал (санiтарiв).

 

Зважаючи на професійну приналежність, відповідні шкідливі впливи можна розділити на декілька чинників (таблиця 1).

 

Загальний перелік шкідливих та небезпечних чинників, що впливають на медичного працівника

Таблиця 1

з/п

Чинники

Характеристика

Перелік спеціальностей, що безпосередньо підпадають під вплив

1

Психофізіологічні

Емоційне напруження, вимушена робоча поза, надмірне напруження аналізаторних систем тощо

Персонал психіатричних стаціонарів і диспансерів, відділень інтенсивної терапії, акушерів-гінекологів, хірургів стаціонарів, неврологів, працівників швидкої медичної допомоги, стоматологів тощо

2

Фізичні

Дискомфортний мікроклімат, недостатня освітленість робочих місць, підвищені рівні шуму, вібрації, ультразвуку, лазерного та іонізуючого випромінювання тощо

Хірурги, стоматологи, отоларингологи, психіатри (праця, яка переважно виконується у приміщенні), дільничні терапевти, педіатри, лікарі швидкої медичної допомоги (праця, яка певною мірою виконується поза приміщенням), масажисти, медсестри фізіотерапевтичних відділень, співробітники рентгенівських кабінетів, радіологічних лабораторій, травматологи, отоларингологи тощо

3

Біологічні

Збудники інфекційних хвороб та продукти їх життєдіяльності

Безпосередній контакт зі збудниками інфекційних захворювань здійснюють лікарі-інфекціоністи, фтизіатри, бактеріологи, стоматологи, хірурги, терапевти, оториноларингологи тощо

4

Хімічні

Лікарські препарати, наркотичні засоби тощо

Працівники, що працюють в аптеках, операційних, лабораторіях, процедурних, стоматологічних кабінетах

 

АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ

Проведення атестації відповідних робочих місць за умовами праці медичних працівників потрібне для віднесення таких робіт до категорії зі шкідливими й важкими умовами праці та визначення права працівників на відповідні пільги й компенсації за роботу в таких умовах.

 

Атестація робочих місць проводиться згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442. Для виробництв, робіт, професій та посад, в яких у Списках № 1 і № 2 передбачено певні показники, атестацію проводять саме за цими показниками (Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Міністерства праці України від 1 вересня 1992 року № 41).

 

Так, для працівників установ охорони здоров’я у Списках № 1 і № 2, зокрема передбачено показник «безпосереднє обслуговування хворих», який не піддається дослідженню.

 

Це відповідає й вимогам Наказу № 248, в якому визначено, що особливий характер праці — це роботи, які виконуються з високим рівнем нервово-емоційного та інтелектуального навантаження, в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я.

 

Згідно з Додатком 3 до Наказу № 248, умови праці працівників у спеціалізованих медичних, інфекційних, туберкульозних установах і підрозділах (а також працівників патоморфологічних відділень, прозекторських, моргів) відносять до відповідного класу без проведення досліджень, наприклад до ступеня 3.3 — умови праці працівників, які мають контакт зі збудниками інфекційних хвороб (або мають контакт з хворими).

 

Відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 12 серпня 2014 року № 356/13/116-14, враховуючи особливий характер праці медичних працівників установ охорони здоров’я при проведенні атестації робочих місць у таких установах може застосуватись Інструкція, затверджена заступником Головного державного експерта з умов праці України та заступником Головного державного санітарного лікаря України (лист Мінпраці від 5 травня 1995 року № 06-1544 і МОЗ від 17 травня 1995 року № 5.05.08-370), згідно з якою атестація відповідних робочих місць проводиться комісійно, без проведення санітарно-гігієнічних досліджень.

 

За результатами атестації робочих місць медичні працівники мають право на пільгове пенсійне забезпечення, а також на пенсію за вислугу років.

 

...читати далі →