Вахтовий метод організації праці

Випуск №11 (листопад, 2018)

 

Вахтовий метод організації праціНаталія ПАНЧЕНКО,

експерт з кадрових питань

 

Особлива форма організації праці — вахтовий метод. Така робота працівників є актуальною, коли неможливо створити умови для щоденного повернення працівників до місця їх постійного проживання. Дізнайтеся, який порядок та умови вахтового методу роботи, особливості оплати праці та про те, де правильно запроваджувати роботу, що базується на вахтовому характері праці

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП)

Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504)

Постанова Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань, Секретаріату ВЦРПС і Міністерства охорони здоров’я СРСР «Про затвердження Основних положень про вахтовий метод організації робіт» від 31 грудня 1987 року № 794/33-82 (далі — Постанова № 794)

 

ТЕРМІН

Вахтовий метод — особлива форма організації робіт, що базується на використанні трудових ресурсів поза місцем їх постійного проживання.

 

Такий варіант організації праці застосовують на підприємствах, де щоденна доставка працівників до місця роботи і назад до місця постійного проживання є економічно недоцільною. Після закінчення робіт персонал повертається до місця проживання або ж до місця, де розташовано головний офіс підприємства. Важливо, що вахтова організація праці може застосовуватись як на всьому підприємстві, так і на його частині, наприклад, у структурному підрозділі.

 

Перелік підприємств, організацій та об’єктів, на яких забороняється застосовувати вахтовий метод роботи

(згідно з додатком № 2 до Постанови № 794)

підприємства й організації нафтової промисловості

підприємства й організації газової промисловості

підприємства й організації лісової промисловості й лісового господарства

підприємства й організації геологорозвідки

підприємства й організації залізничного транспорту

будівельно-монтажні трести і прирівняні до них організації, зокрема сучасні будівельно-монтажні компанії

окремі об’єкти радіозв’язку цивільної авіації

підприємства й організації із розробки родовищ кольорових, дорогоцінних металів і алмазів

підприємства й організації трубопровідного транспорту

підприємства й організації торгівлі та громадського харчування, зв’язку, транспорту, закладів охорони здоров’я й інші, на які покладено обслуговування колективів, що працюють вахтовим методом

організації, безпосередньо зайняті на будівництві і реконструкції автомобільних доріг

підприємства й організації з будівництва торфопідприємств і видобутку торфу

 

Незважаючи на наведений перелік, на підставі колективного договору вахтовий метод організації праці може застосовуватися й в інших галузях.

Робота за вахтовим методом, тобто виїзд в іншу місцевість, не вважається службовим відрядженням.

 

Положення — основний документ, що має бути на кожному підприємстві, де застосовується вахтовий метод роботи. Таким документом регулюються питання, пов’язані з оплатою праці та тимчасовою непрацездатністю, визначається режим праці та відпочинку, соціально-побутове забезпечення працівників, надання пільг, компенсацій тощо. Рішення про те, що на підприємстві запроваджується вахтовий метод роботи, приймають на основі наказу такого підприємства. Якщо ж таке рішення прийнято, то, зважаючи на норми статті 32 КЗпП, роботодавець має повідомити трудовий колектив за 2 місяці роботи про істотні зміни в умовах праці.

 

Роботодавцю та працівнику потрібно звернути увагу на заповнення трудової книжки при вахтовому методі роботи. Трудова книжка заповнюється відповідно до чинного законодавства, а, відповідно до абзацу третього пункту 2.4 Постанови № 794, в неї (у графі 3) потрібно внести інформацію про вахтовий характер роботи.

 

ВАХТОВИЙ ПЕРСОНАЛ

Працівників, що працюють у такий спосіб, називають вахтовим (змінним) персоналом, який формується зі штату підприємства, на якому введено вахтовий метод організації праці, але за потреби можуть залучатися особи, на умовах строкових трудових відносин.

 

Важливо зазначити, що не всі категорії працівників можуть працювати за вахтовим методом роботи, зважаючи на норми трудового законодавства.

 

До вахтової роботи допускаються особи, які:

Заборонено залучати до вахтової роботи:

• не мають медичних протипоказань;

• дали згоду на виконання роботи за вахтовим принципом, що відбувається на підставі статті 32 КЗпП

• осіб віком до 18 років;

• вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років або дитину з інвалідністю;

• батьків (опікунів, піклувальників), які виховують дитину віком до 3 років без матері

 

Період вахти включає як час виконання роботи, так і час міжзмінного відпочинку.

 

Перед початком роботи роботодавець, згідно зі статтею 29 КЗпП, повинен:

• роз'яснити працівникові його права і обов'язки;

• проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я;

• розповісти про права на пільги, компенсації за роботу в таких умовах;

• ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку;

• проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО ЧАСУ

Підсумований облік робочого часу — спосіб обліку робочого часу, при якому встановлюється обліковий період робочого часу і в ньому сумарна тривалість робочого часу не перевищує нормальної кількості робочих годин на цей період.

 

Тривалість облікового періоду може бути наступної тривалості:

• місяць;

• квартал;

• півріччя;

• календарний рік.

 

...придбати повний випуск →