Ведення трудових книжок працівників: типові помилки (частина 2)

Випуск №9 (вересень, 2018)

(перша частина за посиланням: http://k-l.com.ua/article/vedennya-trudovyh-knyzhok-pracivnykiv-typovi-pomylky-chastyna-1)

 

Лідія БАСМАТ,

експерт з кадрових питань

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП)

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 (далі — Інструкція № 58)

 

Помилка 8

Неправильно внесено запис про зміну назви підприємства

У трудових книжках часто трапляється запис «Змінено назву на .... (далі вказують нову назву підприємства)». Також проставляються номер запису і дата.

 

Однак у пункті 2.15 Інструкції № 58 зазначено, як саме потрібно діяти при зміні назви підприємства: Якщо за час роботи працівника назва підприємства змінюється, то про це окремим рядком у графі 3 трудової книжки робиться запис: «Підприємство таке-то з такого-то числа переіменоване на таке-то», а у графі 4 проставляється підстава перейменування — наказ (розпорядження), його дата і номер.

Отже, запис слід вносити так, як наведено у зразку 1.

 

ЗРАЗОК 1

Зразок внесення запису в трудову книжку працівника про зміну назви підприємства

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ

запису

Дата

Відомості про прийом на роботу,

переведення на іншу роботу і звільнення (із зазначенням

причин і посиланням на статтю, пункт закону)

На підставі чого

внесено запис

(документ, його

дата і номер)

число

мі-сяць

рік

1

2

3

4

 

 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Електромонтажна

 

 

 

 

 

компанія «Люкс»

 

21

20

01

2017

Прийнятий до відділу електромонтажу електромонтажником

Наказ від

 

 

 

 

з кабельних мереж

19.01.2017 № 263-К

 

 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Електромонтажна

Наказ

 

 

 

 

компанія «Люкс» з 11.01.2018 р. переіменоване на товариство з

від 04.01.2018

 

 

 

 

обмеженою відповідальністю «Інженерно-будівельна компанія

№ 8

 

 

 

 

«Люкс»

 

 

 

 

 

 

 

 

Помилка 9

Запис про сумісництво вносить підприємство, на якому працівник працює (працював) за сумісництвом. Також проводиться нумерація запису про сумісництво та проставляється дата

Абзацом четвертим пункту 1.1 Інструкції № 58 передбачено, що на осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи. А в абзаці сьомому пункту 2.14 Інструкції № 58 зазначено: Робота за сумісництвом, яка оформлена в установленому порядку, в трудовій книжці зазначається окремим рядком. Запис відомостей про роботу за сумісництвом провадиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом.

 

Виникає питання: що значить окремим рядком? Повертаючись до попереднього запису про зміну назви підприємства, в пункті 2.15 Інструкції № 58 теж знаходимо слова окремим рядком.

Запис, що вноситься окремим рядком, не нумерується. Також не вказується дата внесення запису. Інакше кажучи, «окремим рядком» означає, що запис вносять окремо від запису про основну роботу. Як бачимо, вимог Інструкції № 58 до тексту внесення запису про роботу за сумісництвом немає, тому слід вносити такий запис на підставі довідки, виданої з місця роботи за сумісництвом (зразок 2).

 

ЗРАЗОК 2

Зразок внесення у трудову книжку запису про роботу за сумісництвом

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ

запису

Дата

Відомості про прийом на роботу,

переведення на іншу роботу і звільнення (із зазначенням

причин і посиланням на статтю, пункт закону)

На підставі чого

внесено запис

(документ, його

дата і номер)

число

мі-сяць

рік

1

2

3

4

 

 

 

 

Приватне акціонерне товариство «Мереживо»

 

34

15

08

2015

Прийнятий до виробничого відділу на посаду начальника

Наказ від 14.08.2015

 

 

 

 

зміни

№ 263-К

 

 

 

 

Працював у ТОВ «Гроно» з 01.07.2012 по 20.11.2015 у відділі

Довідка

 

 

 

 

дизайну на посаді фахівця з комп'ютерної графіки

від 25.11.2015

 

 

 

 

за сумісництвом

№ 172

 

На практиці трапляються випадки, коли працівникові, який влаштувався на роботу за сумісництвом, потрібно відбувати у відрядження за кордон. У посольство в такому разі потрібно подати документи, що підтверджують роботу працівника на підприємстві. Такими документами є наказ про прийняття працівника на роботу, трудова книжка із внесеним записом про прийняття на роботу за сумісництвом та письмовий трудовий договір. Виникає потреба внести запис не про завершену трудову діяльність за сумісництвом на підприємстві, а спочатку лише про прийняття. Правильний запис наведено у зразку 3.

 

ЗРАЗОК 3

Зразок внесення у трудову книжку запису про прийняття на роботу за сумісництвом

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ

запису

Дата

Відомості про прийом на роботу,

переведення на іншу роботу і звільнення (із зазначенням

причин і посиланням на статтю, пункт закону)

На підставі чого

внесено запис

(документ, його

дата і номер)

число

мі-сяць

рік

1

2

3

4

 

 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Джерело»

 

21

12

03

2015

Прийнятий до відділу зовнішньоекономічної діяльності

Наказ від 11.03.2015

 

 

 

 

на посаду консультанта із зовнішньоекономічних питань

№ 49-К

 

 

 

 

Прийнятий у ТОВ «Сіріус» з 01.06.2012 до відділу зовнішньо-

Довідка

 

 

 

 

економічної діяльності на посаду менеджера (управителя)

від 18.11.2015

 

 

 

 

зовнішньоекономічної діяльності за сумісництвом

№ 186

 

Помилка 10

Відділ кадрів видає на прохання працівника його трудову книжку (щоб оформити пенсію, в посольство для оформлення відрядження тощо), залишаючи собі розписку про її повернення

 

...щоб читати повну версію статті, придбайте випуск журналу №9 (вересень, 2018) →