Ведення військового обліку: новації 2019

Випуск №5 (травень, 2019)

 

Ведення військового обліку: новації 2019Ольга СТАХІВ,

канд. екон. наук, менеджер з персоналу ТОВ «ІНТЕРФОМ»

 

Механізм організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних визначено Порядком, затвердженим постановою КМУ від 7 грудня 2016 року № 921. З 14 лютого 2019 року постановою КМУ від 6 лютого 2019 року № 74 до цього Порядку було внесено зміни. Розглянемо їх детальніше

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-ХІІ  (далі — Закон № 2232)

Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України  від 7 грудня 2016 року № 921 (далі — Порядок № 921)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань військового обліку» від 6 лютого 2019 року № 74 (далі — Постанова № 74)

Типова форма первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника», затверджена наказом Державного комітету статистики України та Міністерством оборони України від 25 грудня 2009 року № 495/656  (далі — Картка П-2)

 

Положення Порядку № 921 ДО набуття чинності  Постанови № 74

Положення Порядку № 921 ПІСЛЯ набуття чинності  Постанови № 74

Коментар

Підпункт 3 пункту 10: На підприємствах, в установах та організаціях за наявності на військовому обліку: від 500 до 2 000 призовників і військовозобов’язаних — одна особа; від 2000 до 4 000 призовників і військовозобов’язаних — дві особи; від 4 000 до 7 000 призовників і військовозобов’язаних — три особи; а на кожні наступні 3 000 призовників  і військовозобов’язаних — по одній особі додатково

Підпункт 3 пункту 10: На підприємствах, в установах та організаціях за наявності на військовому обліку:  від 501 до 2 000 призовників  і військовозобов’язаних — одна особа;  від 2 001 до 4 000 призовників  і військовозобов’язаних — дві особи;  від 4 001 до 7 000 призовників  і військовозобов’язаних — три особи; кожні наступні від 1 до 3 000 призовників  і військовозобов’язаних — по одній особі додатково

Здається, зміни не суттєві. Проте на підприємствах з чисельністю призовників і військовозобов’язаних на межі переходу від однієї нормативної чисельності до іншої, слід бути уважними

Останній абзац пункту 10: Зазначені особи утримуються за рахунок коштів державного та відповідних місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій

Останній абзац пункту 10: Утримання та забезпечення підвищення кваліфікації зазначених осіб здійснюється за рахунок коштів державного та відповідних місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій

Цим доповненням КМУ зобов’язав підприємства не тільки платити заробітну плату особам, відповідальним за ведення військового обліку, а й оплачувати навчання, необхідне для підвищення їх кваліфікації

Пункт 14: Державні органи, підприємства, установи та організації у семиденний строк інформують відповідні районні (міські) військові комісаріати про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку

Пункт 14: Державні органи, підприємства, установи та організації (крім СБУ) в семиденний строк інформують відповідні районні (міські) військові комісаріати про призначення, переміщення і звільнення керівного складу та осіб, відповідальних за ведення військового обліку

З набуттям чинності Постанови № 74 підприємства зобов’язані інформувати військові комісаріати не тільки про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку, а й про призначення, переміщення і звільнення осіб керівного складу

Абзац перший пункту 17: Взяттю на військовий облік призовників державними органами, підприємствами, установами та організаціями підлягають громадяни у віці від 18 до 27 років

Абзац перший пункту 17: Взяттю на військовий облік призовників державними органами, підприємствами, установами та організаціями підлягають громадяни у віці від 17 до 27 років

Наразі особи, які зобов’язані перебувати на військовому обліку, стали на один рік молодшими

Пункт 36: Державні органи, підприємства, установи та організації ведуть персональний облік призовників і військовозобов’язаних за місцем їх роботи (навчання)

Пункт 36: Державні органи, підприємства, установи та організації ведуть персональний облік призовників і військовозобов’язаних за місцем їх роботи (навчання), у тому числі на умовах трудового договору (контракту, угоди), строком більш як 3 місяці

Уточнення цього пункту викликають певні запитання. Якщо військовозобов’язаний (призовник) прийнятий на роботу на умовах строкового трудового договору на 2 місяці, то він не підлягає персональному обліку призовників і військовозобов’язаних за місцем роботи? З тексту Порядку № 921 випливає, що саме так. Який зміст несе слово «угоди»? На наш погляд, йдеться про цивільно-правові договори. Проте це прописано нечітко

 

...придбати повний випуск →