Відпустка за особливий характер праці: нюанси обчислення стажу

Випуск №10 (жовтень, 2018)

 

Працівники медичного закладу вважають, що роботодавець обмежує їх права, не враховуючи до стажу роботи, що дає право на щорічну додаткову відпустку, періоди роботи у військкоматі, на призовній дільниці.

За роз’ясненнями ми звернулись до Департаменту заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504\96-ВР (далі — Закон № 504)

Списки виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1290 (далі — Списки)

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Порядків застосування Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» від 30 січня 1998 року № 16 (далі — Порядок № 16)

 

Право на додаткову відпустку за особливий характер праці

Згідно з пунктом 1 статті 8 Закону № 504 окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці за Списками. Право на зазначену щорічну додаткову відпустку медичних працівників закладів та установ охорони здоров’я, соціального захисту населення та освіти визначено розділом XVII «Охорона здоров’я, освіти та соціальна допомога».

 

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

 

Розрахунок стажу, що дає право на таку відпустку

Відповідно до пунктів 6 і 7 Порядку № 16, додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно фактично відпрацьованому часу. У розрахунок часу, що дає право працівнику на таку відпустку, зараховуються лише ті дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.

 

Згідно з чинним законодавством до стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки, зараховуються виключно:

1) час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників даного виробництва, цеху, професії або посади;

2) час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці;

3) час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів.

 

При обчисленні стажу роботи, який дає право на додаткову відпустку, не враховують періоди перебування:

• на лікарняному;

• у навчальній відпустці;

• у відпустці без збереження заробітної плати;

• у відрядженні;

• на курсах підвищення кваліфікації;

• у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років;

• інші періоди, не передбачені частиною другою статті 9 Закону № 504.

 

До стажу роботи, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, не зараховують дні, коли працівник працював в умовах, передбачених Списками, менше половини встановленої тривалості робочого дня.

 

Облік часу, відпрацьованого в умовах, що дає право на відпустку за особливий характер праці, здійснює роботодавець (п. 5 Порядку № 16).

 

ВИСНОВОК

Отже, час виконання працівниками державних і громадських обов’язків, у тому числі час роботи на призовній дільниці медичним працівникам, яких звільнено від виконання постійних обов’язків із збереженням за ними обійманої посади і середнього заробітку за місцем постійної роботи та скеровано в іншу установу для проведення роботи з медичного обстеження призовників, не може зараховуватися до стажу, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці.

 

...придбати повний випуск →