Відпустки внутрішнього сумісника: тривалість порядок надання, виплата компенсації

Випуск №10 (жовтень, 2019)

 

Відпустки внутрішнього сумісника: тривалість порядок надання, виплата компенсаціїНаталія Панченко

 

Щоб замінити відсутнього працівника, роботодавець намагається вирішити питання шляхом внутрішнього сумісництва. А такі працівники мають певні гарантії, які передбачені законодавством. Одна з яких — відпустка. Не всі сумісники, на відміну від основних працівників, мають право на додаткові відпустки. Які та якої тривалості додаткові дні відпочинку можна надавати суміснику — далі у статті.

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП)

Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504)

Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджені Наказом Міністерство праці та соціальної політики України № 7 від 10 жовтня 1997 р. (далі — Рекомендації № 7)

Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затверджений Постановою КМУ від 17 листопада 1997 р. № 1290 (далі — Список № 1)

Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затверджений Постановою КМУ від 17 листопада 1997 р. № 1290 (далі — Список № 2)

 

 

Сумісництво — процес виконання працівником, крім основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або в громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом.

 

Працівник, який виконує таку роботу, називається сумісник. Для того, щоб він приступив до виконання посадових обов’язків з ним потрібно укласти новий трудовий договір.

 

Трудовим законодавством України, а саме ч. 2 ст. 21 КЗпП, передбачена можливість укладати трудові договори в порядку сумісництва на одному чи одночасно на кількох підприємствах, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

 

Види сумісництва

Внутрішнє

Зовнішнє

працівник обіймає 2 посади в одній установі, тобто в одного роботодавця

працівник обіймає 2 посади в різних установах (різні роботодавці).

 

Варто зауважити, що умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій визначає Кабінет Міністрів України, що вказано в ч. 2 ст. 101? КЗпП.

 

Законодавством передбачені обмеження щодо праці сумісників, які є державними службовцями.

 

Детальніше зупинимося на внутрішньому сумісництві, коли працівник виконує основну роботу, а також іншу, регулярно оплачувану роботу на умовах трудового договору. Важливо, що таку роботу він повинен виконувати у вільний від основної роботи час на тому ж чи на іншому підприємстві, в установі, організації.

 

...придбати повний випуск →