Внутрішнє сумісництво: правильне оформлення

Випуск №11 (листопад, 2019)

 

Внутрішнє сумісництво: правильне оформленняOлeкcaндp Нocікoв,

Пpoвідний нaукoвий cпівpoбітник НДІ пpaці і зaйнятocті

населення МінcoцпoлітикиУкpaїни і НAН Укpaїни, кaнд. coц. н.

 

Кадровики досить часто роблять помилки під час оформлення внутрішнього сумісництва: плутають сумісництво з суміщенням професій (посад), сприймають внутрішнє сумісництво як «розширення меж» трудового договору за основним місцем роботи тощо. Розглянемо головні аспекти дотримання правових норм у трудових відносинах із внутрішніми сумісниками.

 

Законодавство

Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затверджене Наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінфіну від 28 червня 1993 р. № 43 (далі — Положення № 43)

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена Наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58)

Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена Наказом Мінфіну від 13 березня 1998 р. № 59 (далі — Інструкція № 59)

Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР; (далі — Закон про відпустки)

 

Передусім зазначимо, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на кількох підприємствах, в установах, організаціях (далі — організація) (ч. 2 ст. 21 КЗпП). Принагідно до теми статті слід розтлумачити термін «сумісництво».

 

Відповідно до п. 1 Положення, сумісництво — це виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час у тій же або іншій організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом.

 

Сумісництво

внутрішнє

зовнішнє

коли працівник у вільний від основної роботи час виконує іншу роботу на умовах трудового договору в тій же організації

коли працівник у вільний від основної роботи час виконує іншу роботу на умовах трудового договору в іншій організації

 

Укладання трудового договору

Розглядаючи аспекти внутрішнього сумісництва, слід зазначити, що під час укладання трудового договору про роботу за внутрішнім сумісництвом між роботодавцем і працівником повинні бути узгоджені всі головні умови такого договору:

• система, розмір і порядок оплати праці,

• тривалість робочого часу,

• графік роботи,

• встановлення випробування та його тривалість,

• форма працевлаштування (за сумісництвом),

• наявність повної матеріальної відповідальності за посадою за сумісництвом тощо.

 

...придбати повний випуск →