Види відпусток, які надають поза графіком

Випуск №7-8 (липень-серпень, 2019)

 

Лідія БАСМАТ,

експерт з кадрових питань

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Конвенція про оплачувані відпустки від 24 червня 1970 р. № 132, ратифікована Законом України від 29 травня 2001 р. № 2481-ІІІ (далі — Конвенція № 132).

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (далі — КЗпПУ).

Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504).

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 796-XII (далі —Закон № 796).

Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-XII (далі — Закон № 1060).

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку, тривалості та умов надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості» від 28 червня 1997 р. № 634 (далі – Постанова № 634).

 

 

НАВЧАЛЬНІ ВІДПУСТКИ

Поза графіком надають навчальні відпустки, які передбачені статтями 13, 14, 15 Закону № 504. Цими статтями визначена тривалість відпусток. Їх надають працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах із очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах; працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних навчальних закладів; працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах із вечірньою та заочною формами навчання.

 

Для того, щоб отримати додаткову оплачувану відпустку в зв’язку з навчанням, працівнику-студенту необхідно надати роботодавцю довідку-виклик навчального закладу на сесію та написати заяву про надання такої відпустки.

 

Довідка-виклик навчального закладу є підтвердженням того, що працівник-студент успішно навчається. На підставі зареєстрованої заяви з візою керівника структурного підрозділу та на підставі довідки-виклику видають наказ, який реєструють. Копію наказу передають у бухгалтерію для нарахування та виплати коштів за три дні до початку відпустки. Оскільки ця вимога поширюється не тільки на щорічні відпустки.

 

У довідці-виклику повинно бути зазначено: рівень акредитації навчального закладу; форму навчання; курс, на якому працівник навчається; його прізвище, ім’я, по батькові; період, встановлений навчальним закладом; підстава для надання такої відпустки. Власник не може відмовити працівникові в наданні такої відпустки, навіть тоді, коли присутність на роботі працівника зумовлена виробничою необхідністю. Оскільки кожний навчальний заклад розробляє свої навчальні програми та плани навчання. В довідці-виклику вказується період навчання, тому працівник у цей період повинен бути на заняттях.

 

А я не розумію…

На практиці бувають випадки, коли працівник підприємства одночасно навчається на заочних відділеннях кількох вищих навчальних закладів. Виникає питання, як бути з наданням навчальних відпусток? Чи передбачене обмеження сумарної кількості днів навчальних відпусток?

 

Відповідно до ст. 6 Закону № 1060 основними принципами освіти в Україні є доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, які надає держава; рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку.

 

Отже, особа має право на здобуття освіти одночасно в кількох вищих навчальних закладах і відповідно на додаткові оплачувані відпустки, передбачені ст. 216 КЗпП та ст. 15 Закону № 504, незалежно від того, в скількох вищих навчальних закладах вона навчається. Тобто сумарна максимальна кількість днів навчальних відпусток у разі навчання в кількох навчальних закладах законодавством не встановлена.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Відповідно до ст. 217 КЗпП на час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата. Тому якщо працівник є сумісником, то йому як суміснику навчальна відпустка оплачуватись не буде.

На період такої відпустки за основним місцем роботи буде зберігатись середній заробіток, а на роботі за сумісництвом необхідно за потреби брати відпустку без збереження заробітної плати.

 

Таку відпустку надають працівникам за їхнім бажанням у обов’язковому порядку на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи відповідно до п. 14 ст. 25 Закону № 504.

 

Навчальну відпустку надають незалежно від щорічних основної та додаткової відпусток. Порядок їхнього надання не залежить один від одного.

На відміну від щорічних відпусток, навчальні відпустки не підлягають поділу на частини, перенесенню на інший період, продовженню на святкові та неробочі дні. Також за невикористані дні таких відпусток не виплачують грошову компенсацію.

 

Надання додаткової оплачуваної відпустки в зв’язку з навчанням працівникам, які навчаються за дистанційною формою навчання та в екстернаті, Законом про відпустки не передбачено.

 

ТВОРЧІ ВІДПУСТКИ

Творчу відпустку відповідно до ст. 16 Закону № 504 надають працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників і в інших випадках, які передбачені законодавством.

 

Тривалість, порядок, умови надання та оплати творчих відпусток встановлює Кабінет Міністрів України.

Для надання такої відпустки працівник подає заяву та документ, який підтверджує, наприклад, причетність працівника до написання підручника. На підставі зареєстрованої заяви з резолюцією керівника структурного підрозділу та відповідних документів, які додають до заяви, видається наказ про надання творчої відпустки. Наказ реєструють, його копію подають у бухгалтерію для нарахування та виплати коштів не пізніше, ніж за три дні до початку відпустки.

 

...придбати повний випуск →