ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ТИМЧАСОВО ВІДСУТНЬОГО ПРАЦІВНИКА: оформлюємо правильно

Випуск №1 (січень, 2018)

 

 

Ольга СТАХІВ,

канд. екон. наук, менеджер з персоналу ТОВ «ІНТЕРФОМ»

 

Трудове законодавство гарантує працівникам право на щорічну відпустку як мінімум 24 календарні дні, — це найпоширеніша причина, з якої працівник може бути відсутнім на роботі. Зазвичай обов’язки (частину обов’язків) тимчасово відсутнього працівника покладаються на іншу особу

 

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП)

Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР (далі — Закон № 108)

Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні, затверджена Кабінетом Міністрів України 23 серпня 2016 року (далі — Генеральна угода)

 

ТИМЧАСОВЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ

Працівнику, тимчасово виконуючому додаткову роботу одночасно зі своїми основними обов’язками, потрібно надати певні компенсації. Розглянемо, що з цього приводу, прописано в законодавстві.

У статті 105 КЗпП зазначено, що працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації додаткові обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника. Розміри доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі.

 

На колективний договір вказує й положення статті 15 Закону № 108:

«Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами. У разі, коли колективний договір на підприємстві не укладено, роботодавець зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво органом».

 

Із вищезазначеного випливає, що дії роботодавця в питанні компенсаційної виплати за додаткове тимчасове навантаження, повинні регулюватися Колективним договором. На цьому вимоги законодавства з питання регулювання доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника закінчуються.

 

Проте є ще один документ, на який вказує стаття 15 Закону № 108 і стаття 97 КЗпП — це Генеральна угода. Відповідно до пункту 2.7 цього документу в колективних договорах потрібно встановлювати перелік і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників. Повний перелік викладено в додатку 3 до Генеральної угоди. У ньому, серед іншого, визначена доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника. Її рекомендований розмір — до 100 % тарифної ставки (окладу, посадового окладу) відсутнього працівника.

 

...читати далі →