ВИКОРИСТАННЯ ПЕЧАТОК РОБОТОДАВЦЯМИ В КАДРОВІЙ ТА ФІНАНСОВІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Випуск №9 (вересень, 2017)

 

 

КРАВЦОВ Сергій,

старший науковий співробітник НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України, канд. соц. Наук

 

З набуттям чинності 24 червня 2017 року Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями» від 23 березня 2017 року № 1982-VIII змінилася взаємодія роботодавців з органами державної влади та місцевого самоврядування. Йдеться про довільність використання печаток відповідно до нововведень Закону № 1982. Отже, що змінилося? Чи всі кадрові та бухгалтерські документи, які подаються у відповідні органи державної влади та місцевого самоврядування не засвідчуються печатками?

 

Зміни в законодавстві

Кожного разу, коли відбуваються зміни в законодавстві поміж прямого тлумачення нових вимог проблемою є усвідомлення конкретних змін нормативно-правових документів відповідно до нововведень. Звісно, такі ж наслідки відбулися й після прийняття Закону № 1982. На сьогодні Законом № 1982 змінено 16 законодавчих документів у частині використання печаток.

№ п/п

Нормативно-правові акти

Документи, які не потребують печатки

1

Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР

Квитанції при проведення розрахунків у касах з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів у разі здійснення торгівлі продукцією власного виробництва (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту) підприємствами, крім підприємств торгівлі та громадського харчування

2

Закон України «Про видавничу справу» від 5 червня 1997 року № 318/97-ВР

Заява про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

3

Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 5 квітня 2001 року № 2374-III

Вексель

4

Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29 листопада 2001 року № 2866-III

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку може не мати печатки

5

Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні» від 4 липня 2002 року № 37-IV

Подвійне складське свідоцтво: свідоцтво та заставне свідоцтво (варант). Індосамент

6

Закон України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 року № 4572-VI

Документи для вчинення реєстраційних дій, копії статутів (положень) і свідоцтв про реєстрацію громадської організації, спілки

7

Закон України «Про інститути спільного інвестування» від 5 липня 2012 року № 5080-VI

Бюлетень для голосування шляхом опитування

8

Закон України «Про депозитарну систему України» від 6 липня 2012 року № 5178-VI

Паперова форма реєстру власників іменних цінних паперів

9

Закон України «Про аграрні розписки» від 6 листопада 2012 року № 5479-VI

Товарна та фінансова аграрні розписки

10

Закон України «Про утилізацію транспортних засобів» від 4 липня 2013 року № 421-VII

Оригінал документа юридичної особи про уповноваження юридичною особою на передавання транспортного засобу, що утилізується. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або іншого документа про реєстрацію, або реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на пластиковій основі

11

Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14 травня 2015 року № 417-VIII

Примірник договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (змін до нього)

12

Кодекс адміністративного судочинства України (далі — КАСУ)

Довіреності від імені осіб приватного права

13

Цивільний процесуальний кодекс України

Довіреність від імені юридичної особи

14

Цивільний кодекс України

Письмова форма правочину

15

Господарський кодекс України (далі — ГКУ)

Відбиток печатки не є обов’язковим реквізитом будь-якого документа, що подається суб’єктом господарювання до органів державної влади або місцевого самоврядування

16

Господарський процесуальний кодекс України

Довіреність від імені підприємства щодо представлення юридичних осіб у господарському суді

 

Отже, здебільшого зміни стосуються фінансового та бухгалтерського аспектів справи господарювання.

Іншим питанням є кадровий аспект.

Так, не зрозуміло, якщо особа подає трудову книжку до Пенсійного фонду й певні записи в ній зроблено без засвідчення печаткою. Чи є такий запис правильним?

Крім того, нам відомо, що фізична особа – підприємець має право заводити трудові книжки на працівників без застосування печатки, у тому числі якщо для працівника це є першим робочим місцем і фізична особа – підприємець повинна заповнити першу сторінку. Про це йдеться в листі Мінсоцполітики від 3 грудня 2015 року № 492/06/186-15. Однак у цьому ж листі зазначено: норми Інструкції № 58 слід застосовувати в частині, що не суперечить нормативно-правовим актам вищої юридичної сили, тому, якщо фізична особа – підприємець може застосовувати лише підпис при заповненні трудової книжки, то вже суб’єкт господарювання за іншим видом юридичної діяльності повинен проставляти печатку. Практичні інциденти з боку Пенсійного фонду України щодо обов’язковості використання печатки у трудових книжках поки що відсутні.

 

...далі читайте на сторінці 50, випуск № 9 (вересень, 2017)