ВИПЛАЧУЄМО ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ ВЧАСНО

Випуск №6 (червень, 2018)

 

 

ВИПЛАЧУЄМО ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ ВЧАСНОЛАЗАРЄВ Костянтин,

внутрішній аудитор Intercomp Ukraine

 

При проведенні планових та позапланових перевірок інспектори Державної служби з питань праці зазвичай звертають пильну увагу на те, в які строки роботодавець виплачує заробітну плату. Розглянемо законодавчі вимоги щодо строків виплати зарплати, а також наслідки, до яких може призвести їх порушення

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП)

Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП)

Кримінальний кодекс України (далі — ККУ)

Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР (далі — Закон № 108)

Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати» від 19 жовтня 2000 року № 2050-III (далі — Закон № 2050)

Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року № 159 (далі — Порядок № 159)

 

Правила, яких має дотримуватися роботодавець при виплаті зарплати, встановлені статтею 115 КЗпП і статтею 24 Закону № 108. У них містяться такі вимоги:

1. Зарплата має виплачуватися регулярно і в робочі дні.

2. Виплати мають проводитися не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення місяця, за який виплачується зарплата.

3. Конкретні строки встановлюються роботодавцем і фіксуються документально. Вони можуть бути визначені в колективному договорі або внутрішньому нормативному акті, який узгоджується з профспілковим органом у разі його наявності на підприємстві, а при відсутності — з представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом. Таким нормативним актом може бути Положення про оплату праці або наказ керівника. У документі вказуються конкретні дати, в які виплачується зарплата, наприклад: «заробітна плата за першу половину місяця виплачується 22 числа поточного місяця, за другу половину місяця — 7 числа наступного місяця».

4. Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, зарплата виплачується напередодні.

5. Розмір зарплати за першу половину місяця (авансу) також установлюється колективним договором або нормативним актом роботодавця.

 

Важливий момент, на який також звертають увагу інспектори Держпраці: розмір авансу не повинен бути менше оплати за фактично відпрацьований час, виходячи з окладу (тарифної ставки) відповідного працівника.

 

Чи може підприємство виплачувати зарплату рідше, ніж двічі на місяць?

Наприклад, один раз на місяць, якщо цього хочуть працівники (при цьому їх бажання буде підтверджено письмовими заявами)?

 

На думку Держпраці, такий порядок виплати зарплати вважатиметься порушенням трудового законодавства. Так, згідно з роз’ясненням, опублікованим 12 лютого 2018 року на офіційному сайті Держпраці в Кіровоградській області, виплата заробітної плати мінімум двічі на місяць є обов’язком роботодавця, яку він повинен виконувати незалежно від згоди працівника отримувати заробітну плату один раз на місяць. Навіть за наявності заяви працівників з проханням виплачувати заробітну плату один раз на місяць, виплата зарплати в такий спосіб є порушенням трудового законодавства.

 

Чи можна виплачувати зарплату частіше, ніж два рази на місяць — щодекадно, щотижня, щодня?

Оскільки в КЗпП та Законі № 108 використано формулювання «не рідше двох разів на місяць», законодавчих обмежень щодо частішого виплати зарплати немає. Однак таке рішення має бути зафіксовано в колективному договорі або нормативному акті роботодавця.

 

КОМПЕНСАЦІЯ ЗА НЕСВОЄЧАСНУ ВИПЛАТУ ЗАРПЛАТИ

Якщо зарплата виплачується несвоєчасно, працівникові нараховується і виплачується компенсація втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати (ст. 34 Закону № 108). При нарахуванні компенсації роботодавець повинен керуватися Законом № 2050 та Порядком № 159.

 

...придбати повний випуск →