ВИПЛАТА ВИХІДНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ

Випуск №5 (травень, 2018)

 

 

Ольга КОВАЛЕНКО,

керівник групи з розрахунку заробітної плати, Intercomp Україна

 

Вихідна допомога при звільненні є грошовою компенсацією втрати працівником роботи та матеріальною допомогою на початковому етапі пошуку нового місця працевлаштування. Як і всі виплати, її потрібно правильно відображати в документах та сплачувати відповідні податки

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП)

Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП)

Податковий кодекс України

(далі — ПКУ)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» від 8 лютого 1995 року № 100 (далі — Постанова № 100)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 22 грудня 2010 року № 1170 (далі — Постанова № 1170)

Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13 січня 2004 року № 5 (далі — Інструкція № 5)

 

ПРИЗНАЧЕННЯ ВИХІДНОЇ ДОПОМОГИ

Для вирішення цього питання потрібно звернутися до статті 44 КЗпП, де зазначено в яких випадках та розмірах виплачують вихідну допомогу.

Розмір вихідної допомоги

Підстава

Норма КЗпП

Не менше

від середнього місячного заробітку

Відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці

пункт 6

статті 36

 

Зміни в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи, організації, у зв’язку із скороченням чисельності або штату працівників (звільнення працівника здійснюється з ініціативи роботодавця)

пункт 1

статті 40

 

Невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці

пункт 2

статті 40

 

Припинення трудових відносин у разі поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу

пункт 6

статті 40

Дві мінімальні заробітні плати

Призов або вступ працівника або власника – фізичної особи на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно до частин третьої та четвертої статті 119 КЗпП

пункт 3

статті 36

Не менше

від тримісячного середнього заробітку

Через порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного чи трудового договору (припинення трудових відносин здійснюється з ініціативи працівника)

статті 38, 39

Не менше ніж шестимісячний середній заробіток

Повторне порушення посадовою особою вимог законодавства у сфері ліцензування, з питань видачі документів дозвільного характеру або у сфері надання адміністративних послуг, передбачених статтями 16610, 16612, 18844 КУпАП (роботодавець з власної ініціативи зобов’язаний розірвати трудовий договір)

пункт 5

частини першої

статті 41

 

У КЗпП передбачені мінімальні розміри вихідної допомоги залежно від причини звільнення, проте колективним договором підприємства може бути встановлена більша сума.

 

РОЗРАХУНОК ВИХІДНОЇ ДОПОМОГИ

Наступним кроком є розрахунок вихідної допомоги, а саме середнього місячного заробітку.

Відповідно до Постанови № 100 середньомісячна заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата. Працівникам, які пропрацювали на підприємстві менше 2 календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час. Якщо протягом останніх 2 календарних місяців працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні 2 місяці роботи. Час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

 

...читати далі →