ЯК ПОСИЛИТИ ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ, або що потрібно знати про використання вогнегасників

Випуск №5 (травень, 2018)

 

 

Тетяна МИРОНЕНКО,

головний редактор проектів з екології та енергетики

 

Дотримання пожежної безпеки на підприємстві належить до основних способів, які забезпечують зменшення рівня травматизму, збереження життя та здоров’я працівників. Отже, розглянемо питання використання та наявності на підприємствах одних із найважливіших засобів пожежогасіння — вогнегасників

 

Основним документом, що регулює використання вогнегасників в Україні, є Правила пожежної безпеки, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417 (далі — Правила ПБ).

 

Відповідно до пункту 2 розділу II Правил ПБ, керівник підприємства повинен:

― визначити обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки;

― призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту.

 

Обов’язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту передбачаються у посадових інструкціях, обов’язках, положеннях про підрозділ.

 

Призначення відповідальних здійснюється відповідним наказом по підприємству (зразок).

 

ЗРАЗОК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«_______________»

 

НАКАЗ

 

«__»________ 20__ р. м.______________ № ____

 

Про призначення відповідальних за пожежну безпеку

 

На виконання Правил пожежної безпеки в Україні, а також з метою підтримання необхідного рівня пожежної безпеки,

 

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальними за пожежну безпеку:

— 

— 

(перелічуються окремі будівлі, споруди, приміщення, дільниці тощо, технологічне та інженерне устаткування, посади, прізвища, ім’я, по батькові відповідальних).

2. Призначити відповідальних за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту:

(перелічуються технічні засоби протипожежного захисту, посади, прізвища, ім’я, по батькові відповідальних).

3. Відобразити обов’язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту у відповідних документах (функціональних обов’язках, інструкціях, положеннях тощо), призначених цим наказом відповідальних осіб.

4. Установити контроль за виконанням відповідальними особами обов’язків щодо забезпечення пожежної безпеки.

5. Виготовити та розмістити на видних місцях спеціальні таблиці з інформацією про відповідальних за пожежну безпеку, призначених цим наказом.

6. Наказ довести до відома усіх працівників (співробітників, персоналу).

 

Керівник

(підпис)

 

__________________

З наказом ознайомлені:    

(П. І. Б.)

 

__________________

 

Відповідно до пункту 3.6 розділу V Правил ПБ територія підприємств, будинки, споруди, приміщення, технологічні установки повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння, які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку. Серед таких засобів:

вогнегасники

ящики з піском

бочки з водою

покривала з негорючого теплоізоляційного матеріалу

пожежні відра

совкові лопати

пожежний інструмент

 

 

Окрім того, Правилами ПБ установлено, що обрання типу та визначення необхідної кількості вогнегасників повинні здійснюватись відповідно до Типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 2 квітня 2004 року № 151.

 

У зв’язку з розпорядженням КМУ від 10 березня 2017 року № 166-р Типові норми належності вогнегасників від 2 квітня 2004 року № 151 та Правила експлуатації вогнегасників від 2 квітня 2004 року № 152 було скасовано. Для роз’яснення ситуації, що склалася, Державна служба України з надзвичайних ситуацій оприлюднила лист від 21 серпня 2017 року № 26-11939/261, в якому на заміну скасованих наказів пропонується керуватися ДСТУ 4297:2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги».

 

Для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння слід установлювати вказівні знаки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір». Знаки повинні бути розміщені на видимих місцях на висоті 2–2,5 м від рівня підлоги як усередині, так і поза приміщеннями (за потреби).Якщо в одному приміщенні знаходяться декілька різних за пожежною небезпекою виробництв, не відділених одне від одного протипожежними стінами, то всі ці приміщення повинні забезпечуватись вогнегасниками, пожежним інвентарем та іншими видами засобів пожежогасіння за нормами найбільш небезпечного виробництва.

 

Якщо в одному приміщенні знаходяться декілька різних за пожежною небезпекою виробництв, не відділених одне від одного протипожежними стінами, то всі ці приміщення повинні забезпечуватись вогнегасниками, пожежним інвентарем та іншими видами засобів пожежогасіння за нормами найбільш небезпечного виробництва.

 

...читати далі →