Як працювати з Класифікатором професій?

Випуск №10 (жовтень, 2018)

 

Як працювати з Класифікатором професій?Oлeкcaндp НOCІКOВ,

пpoвідний нaукoвий cпівpoбітник НДІ пpaці і зaйнятocті

нaceлeння Мінcoцпoлітики Укpaїни і НAН Укpaїни, кaнд. coц. н.

 

Чому назви посад (професій) у штатному розписі підприємства мають відповідати Національному класифікатору України «Класифікатор професій ДК 003:2010» (далі — КП)? Досвід спілкування з кадровиками переконує, що левова частка цих працівників не мають цілісного, структурованого уявлення щодо того, як працювати з КП

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП)

Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010» (далі — КП)

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП)

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства юстиції, Мінпраці та Мінсоцзахисту України від 29 липня 1993 року № 58 (далі — Інструкція № 58)

 

ПРАВОВА НОРМА

НАГАДАЄ ВАМ

КЗпП

Частина перша

статті 48

Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника

Інструкція № 58

Абзац 3

пункту 2.14

Записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнятий працівник, виконуються для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у «Класифікаторі професій»

 

Наразі КП є основним документом, що визначає професійні назви робіт (посад) для застосування в кадровій діяльності.

 

КП містить назви класифікаційних угруповань та їх коди. Усі без винятку класифікаційні угруповання мають коди, що складаються з цифр від 0 до 9. Ієрархічно поєднані між собою види класифікаційних угруповань на сьогодні ідентифікуються так:

• РОЗДІЛ — один цифровий показник (код від 1 до 9)

• ПІДРОЗДІЛ — два цифрових показника (код від 11 до 94)

• КЛАС — три цифрових показника (код від 111 до 941)

• ПІДКЛАС — чотири цифрових показника (код від 1110 до 9411)

• ГРУПА — чотири або п’ять цифрових показника (код від 1120.1 до 9411)

 

Чимало працівників кадрових підрозділів мають хоча б невеликий досвід щодо пошуку в КП потрібних професій (посад). Проте, мало хто розуміє, що означають графи інших кодів (окрім коду КП), а саме:

• Код ЗКППТР — Загальносоюзний класифікатор професій, посад та тарифних розрядів. Цей код, прийнятий у радянський період, є не для всіх чинних в Україні професійних назв;

• Випуск ЄТКД — номери випусків Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт та професій робітників (ЄТКД);

• Випуск ДКХП — номери випусків Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

 

У додатках А та Б у графах наведено код КП1 для всіх професійних назв. Перша цифра коду вказує на те, до якого розділу КП віднесено посаду (професію). У КП усього 9 розділів, тож і перша цифра буде від 1 до 9, а саме:

• 1 «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)»;

• 2 «Професіонали»;

• 3 «Фахівці»;

• 4 «Технічні службовці»;

• 5 «Працівники сфери торгівлі та послуг»;

• 6 «Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства»;

• 7 «Кваліфіковані робітники з інструментом»;

• 8 «Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин»;

• 9 «Найпростіші професії».

придбати повний випуск →