Якщо працівник — одинока матір або одинокий батько: підтверджувальні документи, пільги та гарантії

Випуск №9 (вересень, 2018)

 

Леонід ГІЛЕВИЧ,

юрист ЮФ «Ілляшев та Партнери»

 

Особи, що належать до категорії «одинокої матері» («одинокого батька»), користуються додатковими пільгами та правами у сфері трудового права. Тому питання підтвердження відповідного статусу є дуже важливим не тільки для цих осіб, але і для роботодавців, з якими вони оформили трудові відносини

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Кодекс законів про працю України

(далі — КЗпП)

Податковий кодекс України

(далі — ПКУ)

Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР

(далі — Закон № 504)

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «ОДИНОКОЇ МАТЕРІ» Й «ОДИНОКОГО БАТЬКА»

На жаль, законодавством України чітких визначень понять «одинокої матері» й «одинокого батька», а також критеріїв віднесення цих осіб до відповідних категорій так і не запропоновано.

 

У листі Міністерства праці та соціальної політики України «Щодо надання щорічно додаткової оплачуваної відпустки одинокій матері» від 6 липня 2006 року № 247/13/116-06 зазначено наступне: «Поняття «одинокої матері» визначено у постанові Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 р. № 9. Згідно з п. 9 цієї постанови одинокою матір’ю слід вважати жінку, яка не перебуває у шлюбі та у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдову; іншу жінку, яка виховує й утримує дитину сама. За цим визначенням для визнання «іншої жінки» одинокою необхідно дві ознаки: вона і виховує дитину, і сама її утримує. Після введення в дію Закону України «Про відпустки» таке поняття одинокої матері не повинно застосовуватися, оскільки п. 5 частини 12 ст. 10 цього Закону визначає одиноку матір як таку, яка виховує дитину без батька. Отже, участь батька або інших осіб в утриманні дитини не позбавляє матері статусу одинокої. Відповідно до зазначеного, до категорії одинокої матері відносяться: жінка, яка не перебуває у шлюбі та у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдова; жінка, яка виховує дитину без батька (в тому числі й розлучена жінка, яка виховує дитину без батька, незважаючи на факт отримання аліментів, і жінка, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не усиновлена). … Батько тільки тоді може бути визнаний таким, що бере участь у вихованні дитини, коли він або разом проживає з дитиною, або маються інші докази щоденної участі батька у вихованні дитини».

 

У цьому ж листі вказано, що «Зазначене визначення терміна «одинока мати» застосовується тільки для надання пільг і гарантій, установлених трудовим законодавством щодо відпусток». Подібна позиція викладена і в листі Міністерства праці та соціальної політики України від 4 червня 2007 року № 132/13/133-07.

 

З цього можна зробити висновок, що факт утримання дитини самими матір’ю чи батьком для визнання їх, відповідно, одинокою матір’ю або одиноким батьком все ж таки має значення для надання пільг, прав та гарантій, що не пов’язані з відпустками.

 

Відповідно до п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 № 9 (далі — Постанова Пленуму ВСУ), одинокою матір`ю є жінка, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері, вдова, інша жінка, яка виховує і утримує дитину сама. 50. Позаяк, правовий статус поняття «одинокого батька» не врегульований законодавством, вбачається можливим застосовування аналогії поняття «одинокої матері», тлумачення якого зазначено у Постанові Пленуму ВСУ. Тобто, для набуття статусу «одинока матір», «одинокий батько», необхідні 2 факти: неперебування у шлюбі, а також виховання і утримання дитини самими матір`ю чи батьком відповідно, тобто без участі іншого з подружжя у житті дитини.

 

 

Певною мірою інші визначення понять «одинокої матері» й «одинокого батька» пропонуються у статті 290 проекту Трудового кодексу України (законопроект № 1658 від 27 грудня 2014 року в редакції від 24 липня 2017 року): «Одинока мати — жінка, у свідоцтві про народження дитини якої запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері, жінка, яка має дитину, батька якої позбавлено батьківських прав або батько якої помер, або відповідно до рішення суду його визнано безвісно відсутнім чи оголошено померлим. Одинокий батько — чоловік, який має дитину, матір якої позбавлено батьківських прав або матір якої померла, або відповідно до рішення суду її визнано безвісно відсутньою чи оголошено померлою». Однак цей документ є лише законопроектом, і навіть якщо його буде прийнято як закон, остаточна редакція відповідних положень може бути іншою.

 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ

Для набуття статусу «одинока матір» («одинокий батько») необхідні 2 факти:

• неперебування у шлюбі;

• виховання і утримання дитини самими матір`ю чи батьком відповідно, тобто без участі іншого з подружжя у житті дитини.

 

Чинне законодавство не містить конкретного переліку документів, які слід пред’явити жінці, яка виховує дитину без батька, для отримання додаткової соціальної відпустки. Тому одним із документів для підтвердження того, що батько не бере участі у вихованні дитини, можуть бути: рішення суду про позбавлення відповідача батьківських прав, рішення органів опіки та піклування або суду щодо участі батька у вихованні дитини, ухвала суду або постанова слідчого про розшук відповідача у справі за позовом про стягнення аліментів, тощо. Крім того, підтвердженням відсутності участі батька у вихованні дитини може бути акт, складений соціально-побутовою комісією, створеною первинною профспілковою організацією чи будь-якою іншою комісією, утвореною на підприємстві, в установі, організації, а також довідка зі школи про те, що батько не бере участі у вихованні дитини (не спілкується з вчителями, не забирає дитину додому, не бере участі в батьківських зборах) тощо. Отже, розлучена жінка, яка дійсно виховує сама дитину (без батька), для отримання додаткової соціальної відпустки має надати копію свідоцтва про народження дитини, копію свідоцтва про розірвання шлюбу та документ, який підтверджував би те, що батько не бере участі у вихованні дитини

 

Зазначені висновки суду можуть бути застосовані до підтвердження статусу «одинокого батька» за аналогією.

Варто додати, що якщо жінка (чоловік) вийшла заміж (одружився) повторно, проте дитина такої жінки (такого чоловіка) віком до 18 років іншим з подружжя не всиновлена, відповідна жінка (відповідний чоловік) повинна (повинен) надати докази відсутності такого всиновлення.

 

Для отримання пільг, прав та гарантій, що не пов’язані з відпустками, одинокій матері та одинокому батьку також додатково потрібно підтвердити факт утримання дитини самою матір’ю чи самим батьком, без участі батька (матері) (наприклад, несплату аліментів).

 

ПІЛЬГИ ТА ГАРАНТІЇ

Серед трудових пільг та гарантій, якими користуються одинокі матері та одинокі батьки, слід виділити наступні:

 

...придбати повний випуск →