Запровадження гнучкого режиму робочого часу на підприємстві

Випуск №9 (вересень, 2019)

 

Лідія Басмат,

експерт із кадрових питань
Запровадження гнучкого режиму робочого часу на підприємстві

 

Законодавство

Постанова Держкомпраці СРСР Секретаріату ВЦРПС № 162/12-55 від 30 травня 1985 р. «Про затвердження Рекомендацій щодо використання режимів гнучкого робочого часу на підприємствах, в установах і організаціях галузей народного господарства» (далі – Рекомендації)

Наказ Міністерства праці та соціальної політики № 359 від 4 жовтня 2006 р. «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу» (далі – Методрекомендації).

 

У Кодексі законів про працю України про гнучкий режим робочого часу взагалі мова не йде. Тому виникає питання, що слід розуміти під гнучким режимом робочого часу?

 

Відповідь на це питання можна прочитати у п.1.2. Методрекомендацій, де зазначається, що гнучкий режим робочого часу (ГРРЧ) – це така форма організації праці, за якою для деяких категорій працівників, для працівників окремих підприємств або їхніх структурних підрозділів, встановлюється режим праці з саморегулюванням часу початку, закінчення та тривалості робочого часу впродовж робочого дня. Таке ж визначення можна прочитати і в п.1.3. Рекомендацій.

 

ГРРЧ відповідно до Методрекомендації може бути запроваджений підприємствами, установами, організаціями (далі – підприємствами) незалежно від організаційно-правової форми власності та господарювання, галузевої належності з метою ефективнішого використання робочого часу та засобів виробництва.

 

Пунктом 2.4 Методрекомендацій вводяться деякі застереження щодо застосування гнучкого режиму робочого часу.

 

Не рекомендується застосовувати ГРРЧ на безперервно діючих виробництвах, в разі багатозмінної організації роботи, якщо відсутні вільні робочі місця до початку чи після закінчення зміни, а також в інших випадках, обумовлених специфікою виробництва, коли виконання обов’язків працівником потребує його присутності у чітко визначені правилами внутрішнього трудового розпорядку, що діють на підприємстві, години роботи (торгівля, побутове обслуговування населення, вантажно-розвантажувальні роботи, робота транспорту та інше), а також, коли застосування ГРРЧ несумісне з вимогами до безпечних умов праці працівників.

 

У першу чергу такі застереження ні в якому разі не порушують права роботодавців, вони спрямовані більше на захист прав роботодавців. Адже в разі цілодобової роботи підприємства змінний графік роботи передбачає чітке встановлення початку та закінчення зміни і, якщо працівникам, які працюють за змінним графіком роботи встановити ГРРЧ, то вони не дотримуватимуться вимог початку і закінчення зміни, бо саме працівнику належатиме право саморегулювання робочого часу. А отже, може статися ситуація, що в один і той же час на одному й тому ж робочому місці будуть присутні 2 працівника або може працівники взагалі будуть відсутні.

 

...придбати повний випуск →