ЗАРОБІТНА ПЛАТА В НЕГРОШОВІЙ ФОРМІ: виплачуємо правильно

Випуск №1 (січень, 2018)

 

 

Найля РУЖИЛО,

бухгалтер з розрахунку заробітної плати, Intercomp Україна

 

На сьогодні законодавством дозволено дві форми розрахунку між роботодавцем і працівником за використану роботу в негрошовому вигляді: натуроплата і реалізація (продаж) продукції (товару) працівникові з наступним заліком однорідних зустрічних грошових вимог. Розглянемо кожну з них детально

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП)

Податковий кодекс України (далі — ПКУ)

Цивільний кодекс України (далі — ЦКУ)

Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР (далі — Закон № 108)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про перелік товарів, не дозволених для виплати заробітної плати натурою» від 3 квітня 1993 року № 244 (далі — Перелік № 244)

 

Оплата праці найманих працівників регулюється нормами КЗпП (ст. 94) і Закону № 108. Відповідно до статті 23 Закону № 108 заробітна плата працівникам підприємств на території України повинна виплачуватися грошима, конкретно — у гривнях. При цьому заборонена виплата зарплати у формі боргових зобов’язань і розписок або у будь-якій іншій формі.

Проте у частині третій зазначеної статті зроблено застереження, що як виняток можна частину зарплати виплачувати так званою натурою:

«Колективним договором, як виняток, може бути передбачено часткову виплату заробітної плати натурою (за цінами не вище собівартості) у розмірі, що не перевищує 30 відсотків нарахованої за місяць — у тих галузях або за тими професіями, де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є звичайною або бажаною для працівників, окрім товарів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України».

 

Тобто зарплату можна виплатити натурою, дотримуючись трьох умов:

1) такий вид розрахунків має бути передбачений у колективному договорі (тобто не може бути нав’язаний працівникові в односторонньому порядку);

2) ціна не може бути вищою за собівартість — підприємству це невигідно (тобто такий вид розрахунків не повинен набувати масового поширення);

3) продукція не повинна входити до Переліку № 244.

 

...читати далі →