ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ЗБУТУ: ЯК ПРИЙНЯТИ НА РОБОТУ?

Випуск №6 (червень, 2017)

 

 

Олександр КЛИМЕНКО,

консультант із соціально-трудових відносин

 

У зв’язку зі зміною виробничої ситуації або кон’юнктури ринку керівництво підприємства може поставити перед кадровиком завдання прийняту на роботу додаткових працівників різних професійних категорій. Наприклад, через збільшення обсягу реалізації продукції кадровій службі потрібно прийняти на роботу заступника начальника відділу збуту. Але такої посади немає у Класифікаторі професій. Отже, чи може це зробити кадровик і що для цього потрібно?

 

ПОХІДНІ ПОСАДИ

Дійсно, якщо переглянути Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП), то в ньому є лише професійна назва роботи «Начальник відділу збуту (маркетингу)» з кодом КП 1233, і відсутня професійна назва роботи його заступника. Але згідно з Приміткою 1 Додатка В до КП до базових професійних назв робіт можна застосувати різні похідні слова, в тому числі й «заступник», за умови:

• збереження галузевої та функціональної належності, кваліфікаційних вимог;

• виключення дублювання;

• збереження коду новоутвореної професії.

 

Отже, така професійна назва роботи, як «заступник начальника відділу збуту» з кодом КП 1233 буде цілком легітимна, хоча й не міститься в КП безпосередньо у такому вигляді.

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС

Цілком ймовірно, що якщо раніше на підприємстві не було працівника на посаді заступника начальника відділу збуту, то відповідна посада може бути відсутня і у штатному розписі цього підприємства.

 

 

...далі читайте на сторінці 45, випуск №6 (червень, 2017)