Заступники керівника: розподіл сфер діяльності

Випуск №6 (червень, 2019)

 

Заступники керівника: розподіл сфер діяльностіОлександр НОСІКОВ,

пpoвідний нaукoвий cпівpoбітник НДІ пpaці і зaйнятocті
нaceлeння Мінcoцпoлітики Укpaїни і НAН Укpaїни, кaнд. coц. н.

 

Скільки заступників може бути в начальника відділу або в генерального директора? В Україні нормативно визначено кількість заступників начальників відділів тільки на рівні державної служби. Отже, в інших видах діяльності кількість «замів» різних рівнів законом не обмежується.

Втім, трапляється ситуація, коли й «генеральний» не зовсім упевнений щодо необхідності подрібнювати (укрупнювати) напрями діяльності фірми, які повинні очолювати його підлеглі топ-менеджери. Нерідко з подібних організаційно-управлінських питань звертаються й до фахової думки кадровиків. А їм є що сказати.

 

Чисельність заступників управлінського персоналу структурних підрозділів підприємства, установи, організації (далі — підприємство) залежить від низки чинників, як-от:

• складність робіт;

• їхня номенклатура й напрями;

• відповідність кваліфікації керівника складності виконуваних робіт;

• використання сучасних засобів обробки інформації тощо.

 

Якщо діяльність фірми пов’язана з консалтинговими або юридичними послугами, можна взяти до уваги підходи державної служби в Україні, де, наприклад, нормативно визначено кількість заступників начальників відділів.

 

Зокрема, в постанові КМУ «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» від 12. 03. 2005 р. № 179 передбачено таке:

«Начальник відділу (як самостійного, так і в складі управління чи департаменту) може мати не більше одного заступника. Така посада може вводитись у разі, коли штатна чисельність у відділі не менше 5 одиниць.

Начальники відділів у складі органів досудового розслідування Національної поліції, штатна чисельність яких перевищує 14 одиниць, можуть мати не більше двох заступників».

 

Втім підприємства недержавного сектору економіки самостійно визначають свою організаційну структуру, встановлюють чисельність працівників і штатний розпис (п. 3 ст. 64 Господарського кодексу України).

 

Нині існують різні методики та способи розрахунку чисельності управлінців на підприємстві.

Практика засвідчує, що для ефективного управління відділом (невиробничої сфери) доцільно передбачити одного заступника на кожних 10—15 працівників відділу. У посадових інструкціях овинні бути об’єктивно визначені, чітко та раціонально розподілені фахові «завдання та обов’язки» всіх працівників.

 

Що каже класифікатор професій

Нагадаємо, що Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010» (далі – КП) не містить професійних назв робіт у вигляді: «Заступник директора», «Заступник головного бухгалтера», «Заступник начальника відділу». Проте, відповідні назви посад не суперечать принципам професійної класифікації. Навіть більше, у назві посади можна зазначити коло питань, якими опікуватиметься заступник. Це дозволяє Додаток В до КП.

 

Додаток В до КП містить перелік похідних слів, які можна додавати до назв робіт із КП: «Заступник», «Перший», «Другий» тощо.

 

Зауважимо, що похідне слово «Заступник» застосовують винятково з назвами професій керівників. Маркером керівної професії є цифра 1 на початку коду КП.

 

Наприклад, відповідає КП професійна назва роботи у вигляді: «Заступник директора» код за КП для директора з кодом КП 1210.1, а от застосування посади заступника будь-кого з «професіоналів» (їхне кодування у КП починається з цифри 2) буде неправильним (наприклад, у вигляді «Заступник юрисконсульта» з кодом КП 2429 тощо).

 

Водночас, щоб утворити назву посади, додайте похідне слово до базової професійної назви роботи. Новоутворена посада має код базової професії, приклади наведено в таблиці 1.

 

ТАБЛИЦЯ 1

Похідне слово (слова)

Базова професійна назва роботи (код КП)

Правильна назва посада «заступника» (код КП)

«Заступник»

Генеральний директор (код КП 1210.1)

Заступник генерального директора (код КП 1210.1)

«Перший», «Заступник»

Директор (код КП 1210.1)

Перший заступник директора

(код КП 1210.1)

 

«Заступник»

Головний бухгалтер (код КП 1231)

Заступник головного бухгалтера (код КП 1231)

«Заступник»

Начальник відділу кадрів (код КП 1232)

Заступник начальника відділу кадрів (код КП 1232)

«Заступник», «Старший»

Майстер цеху (код КП 1222.2)

Заступник старшого майстра цеху (код КП 1222.2)

«Заступник»

Начальник зміни (промисловість) (код КП 1222.2)

Заступник начальника зміни (код КП 1222.2)

 

У галузевому розрізі додавати похідне слово «Заступник» можна до назв керівних професій у всіх сферах діяльності — медицині, освіті, промисловості, сільському господарстві тощо.

 

...придбати повний випуск →