Затримка заробітної плати: коли потрібно компенсувати

Випуск №5 (травень, 2019)

 

Затримка заробітної плати: коли потрібно компенсуватиМарина КОСТЕНКО,

адвокат АО «Адвокатська фірма «Єфімов та партнери»

 

У зв’язку з тим, що наразі влада все більше уваги приділяє перевіркам у сфері трудових відносин, а працівники все частіше відстоюють свої права у суді, роботодавці почали прискіпливіше перевіряти виконання ними норм трудового законодавства. Це стосується і порядку виплати заробітної плати. Отже, розглянемо питання, пов’язані з компенсацією за затримку виплати зарплати

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП)

Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР (далі — Закон № 108)

Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» від 19 жовтня 2000 року № 2050-III  (далі — Закон № 2050)

Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затверджений постановою КМУ від 21 лютого 2001 року  № 159 (далі — Порядок № 159)

 

Умови виплати заробітної плати

Статтею 115 КЗпП та статтею 24 Закону № 108 визначено, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а у разі відсутності таких органів — представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

 

У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

 

Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів — представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

 

Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за 3 дні до початку відпустки.

Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості.

 

Відповідальність

За несвоєчасну виплату заробітної плати для роботодавця передбачена фінансова відповідальність, для посадових осіб, фізичних осіб –  підприємців — адміністративна та кримінальна.

 

Так, статтею 265 КзпП визначено, що юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплати їх не в повному обсязі — у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.

 

Відповідальність передбачена не за будь-яку затримку у виплаті, а лише за затримку більше, як за один місяць.

 

 

Кримінальна відповідальність також передбачена за затримку більше, як за один місяць. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до такої відповідальності нею здійснено виплату заробітної плати.

 

...придбати повний випуск →