Зміни розміру заробітної плати

Випуск №4 (квітень, 2019)

 

Катерина КУЗЬМЕНКО,

старший фахівець з питань кадрової роботи ТОВ «Інтеркомп-Україна»

Зміна розміру заробітної плати — невід’ємна частина ведення мотиваційної політики на підприємстві, а також врегулювання витрат на оплату праці в різних ситуаціях для підприємства на вітчизняному ринку. При зміні рівня оплати праці роботодавець має керуватись нормами чинного законодавства для легітимності відповідних змін

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Кодекс законів про працю

(далі — КЗпП)

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 року № 9 (далі — Постанова № 9)

 

Відповідно до частин першої та другої статі 97 КЗпП конкретні розміри тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок робітникам, посадових окладів службовцям, а також надбавок, доплат, премій і винагород встановлюються власником або уповноваженим ним органом відповідно до колективного договору, за погодження профспілкового представника або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

 

Отже, питання зміни заробітної плати роботодавець не може вирішувати самостійно.

Згідно зі статтею 21 КЗпП працівник за виконання роботи, передбаченої трудовим договором з роботодавцем, має одержувати обумовлену трудовим договором заробітну плату. Тому заробітна плата є істотною умовою трудового договору і відповідно до частини третьої статті 32 КЗпП працівник повинен бути повідомлений про зміну розмірів заробітної плати не пізніше ніж за 2 місяці.

 

У статті 21 КЗпП не зазначено чи в обох випадках збільшення чи зменшення зарплати необхідно попереджувати працівника за 2 місяці до впровадження змін. Водночас у статті 103 КЗпП вказано, що про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніш як за 2 місяці до їх запровадження або зміни.

 

На практиці про збільшення розміру заробітної плати не попереджують, а зменшення — слід обґрунтувати та правильно оформити, зокрема попередити працівника про зміни за 2 місяці.

 

Оскільки в пункті 10 Постанови № 9 зміна істотних умов праці має бути викликана змінами в організації виробництва і праці (раціоналізацією робочих місць, введенням нових форм організації праці, у тому числі перехід на бригадну форму організації праці, і, навпаки, впровадженням передових методів, технологій тощо), обґрунтування зміни істотних умов праці є важливим етапом при встановленні нового розміру заробітної плати.

 

ОФОРМЛЕННЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Крок 1: Видання наказу «Про внесення змін до штатного розпису»

Визначені нові розміри заробітної плати закріплюють у наказі з основної діяльності (приклад).

 

...придбати повний випуск →