ЗМІНИ В УМОВАХ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Випуск №1 (січень, 2018)

 

 

Наталя СУПРУН,

експерт з питань оплати праці

 

Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII (далі — Закон № 2145), який набув чинності 28 вересня минулого року, змінює як організацію освітнього процесу, так і умови оплати праці педагогічних працівників. Дізнаємося, що новий закон підготував щодо зарплатних гарантій

 

ПОСАДОВІ ОКЛАДИ

Оплату праці педагогічних і науково-педагогічних працівників регулює стаття 61 Закону № 2145. З її появою кардинально змінився підхід до розрахунку розмірів посадових окладів педагогічних працівників. Затвердження схем посадових окладів покладено на Кабмін. Ці схеми не будуть прив’язані до Єдиної тарифної сітки.

 

Новий порядок визначення розмірів посадових окладів для педагогічних та науково-педагогічних працівників

Посадові оклади педпрацівників

Посадові оклади науково-педагогічних працівників

Посадовий оклад найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюють в розмірі трьох мінімальних заробітних плат

Найменший посадовий оклад встановлюють на 25 % вище посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії

Кожний наступний посадовий оклад підвищують не менше ніж на 10 % від попереднього 

Схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних і науково-педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти затверджує Кабінет Міністрів України

 

Забезпечити підвищення заробітної плати і затвердити відповідні схеми посадових окладів уряд має до 2023 року (пп. 1 п. 6 розд. ХІІ Закону № 2145). Посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії зростатиме щорічно, допоки не зрівняється з чотирма прожитковими мінімумами для працездатних осіб.

 

Нині умови оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників регулює наказ Міністерства освіти і науки «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року № 557, який встановлює діапазон тарифних розрядів залежно від кваліфікаційної категорії працівника.

 

ДОПЛАТИ, НАДБАВКИ, ПРЕМІЇ ТА ІНШІ ЗАОХОЧУВАЛЬНІ ВИПЛАТИ

Закон № 2145 і надалі закріплює гарантії з оплати праці, що їх передбачав попередній Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 року № 1060-ХІІ1. Утім вводиться нова щомісячна доплата.

1Втратив чинність.

 

Педагогічні і науково-педагогічні працівники можуть отримувати:

• підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за педагогічні звання;

• надбавку за почесні звання;

• доплати за наукові ступені та вчені звання;

• надбавку за вислугу років. Розмір такої надбавки залишено без змін, а саме:

10 % — стаж педагогічної роботи понад 3 роки;

20 % — стаж педагогічної роботи понад 10 років;

30 % — стаж педагогічної роботи понад 20 років.

• допомогу на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) під час щорічної відпустки;

• щорічну грошову винагороду в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків (для педпрацівників);

• доплати, надбавки, премії  а використання в освітньому процесі іноземних мов, сучасних технологій, реалізацію інноваційних проектів тощо;

• матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань за рахунок власних надходжень закладу освіти. Утім, умови її надання конкретизували — за рішенням керівника, а також відповідно до умов, установлених установчими документами або колективним договором.

 

Педагогічним працівникам, які пройдуть сертифікацію, з 1 січня 2019 року встановлюватимуть щомісячну доплату в розмірі 20 % посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно обсягу педагогічного навантаження. Виплачуватимуть її протягом строку дії сертифіката.

 

Додатково мотивувати педагогічних і науково-педагогічних працівників заклади освіти дозволили за рахунок власних надходжень та інших джерел, не заборонених законодавством. За ці кошти керівники можуть встановлювати доплати, надбавки, премії та інші види заохочень.

 

...читати далі →