Звільнення за угодою сторін або за власним бажанням: відмінності для роботодавця

Випуск №3 (березень, 2019)

 

Звільнення за угодою сторін або за власним бажанням: відмінності для роботодавцяМарина КОСТЕНКО,

адвокат АО «Адвокатська фірма «Єфімов та партнери»

 

При звільненні працівника у роботодавця виникає багато питань щодо дотримання процедури звільнення: обрання оптимального варіанта звільнення з точки зору дотримання законодавства й економії грошових коштів, уникнення можливих судових спорів. Одне з найпоширеніших питань — як краще звільнити працівника: за його бажанням чи за угодою сторін? Розглянемо особливості процедури звільнення як з ініціативи працівника, так і за угодою сторін

 

У пункті 1 частини першої статті 36 КЗпП зазначено таку підставу для звільнення, як угода сторін. Своєю чергою частина перша статті 38 КЗпП передбачає, що працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган (далі — роботодавець) письмово за 2 тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною з інвалідністю; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

 

Перелік поважних причин, зазначених у частині першій статті 38 КЗпП, не є вичерпним. Визначення поважності причин, не згаданих у переліку, віднесено до компетенції роботодавця. Для такого звільнення працівник повинен вказати підставу, яка унеможливлює продовження ним роботи. У разі незгоди роботодавця з наявністю чи поважністю такої причини, роботодавець має право відмовити у звільненні на підставі відсутності вказаної працівником підстави звільнення.

 

Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору (ч. 3 ст. 38 КЗпП). Для такого звільнення працівник повинен вказати у чому полягає невиконання законодавства про працю власником або уповноваженим ним органом. Знов таки, при незгоді роботодавця з порушенням ним законодавства про працю, роботодавець має право відмовити у звільненні на підставі відсутності вказаної працівником підстави звільнення.

 

Частиною 1 статті 39 КЗпП встановлено, що строковий трудовий договір (п. 2 і 3 ст. 23 КЗпП) підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного або трудового договору та у випадках, передбачених частиною першою статті 38 цього Кодексу.

Розглянемо, у чому ж різниця для роботодавця у застосуванні цих підстав для звільнення.

 

НАЯВНІСТЬ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ РОБОТОДАВЦЯ

Насамперед визначимо, що саме при звільненні за угодою сторін наявне волевиявлення і роботодавця, і працівника. Саме в цьому випадку обидві сторони на рівних засадах погоджують факт припинення трудових відносин та його конкретні умови, як-то строк звільнення, здійснення додаткових виплат працівнику, інші умови звільнення.

 

При звільненні ж з ініціативи працівника, роботодавець зобов’язаний здійснити таке звільнення незалежно від свого бажання звільняти такого працівника. Звичайно, при дотриманні працівником вимог законодавства (наприклад, щодо дотримання строку попередження про звільнення; щодо наявності обставин за яких неможливо продовжувати роботу; щодо наявності хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором; щодо порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного або трудового договору).

 

МОЖЛИВІСТЬ ВІДКЛИКАННЯ ЗАЯВИ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ

Відміність у процедурі звільнення за угодою сторін і з ініціативи працівника полягає і в можливості відкликання працівником своєї заяви про звільнення.

 

...придбати повний випуск →