ЗВІТНІСТЬ З ЄСВ: що змінилось?

Випуск №8 (серпень, 2018)

 

 

ЗВІТНІСТЬ З ЄСВ: що змінилось?Єлизавета ФРОЛОВА,

бухгалтер, Intercomp Україна

 

За час існування ЄСВ зазнавав різноманітних змін і щодо нарахування, і щодо звітування про нараховані зобов’язання за внеском.

Розглянемо зміни, внесені наказом Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 15 травня 2018 року № 511

 

Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ) увійшов в дію 1 січня 2011 року, об’єднавши собою відрахування до окремих фондів:

• Пенсійного фонду;

• Фонду загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття;

• Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

• Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

 

Наразі ЄСВ є обов’язковим платежем до системи державного соціального страхування, для можливості забезпечення коштами Фонду державного соціального страхування за видами страхових виплат.

 

Процес розрахунку ЄСВ регулює Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року № 449 (далі — Інструкція № 449).

 

Згідно з Інструкцією № 449 платниками ЄСВ є:

роботодавці (підприємства – юридичні особи, інші юридичні особи, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами)

фізичні особи – підприємці, зокрема ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, та які забезпечують себе роботою самостійно

дипломатичні представництва і консульські установи України, філії, представництва тощо

підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення, допомогу з тимчасової непрацездатності, допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства для таких осіб:

• військовослужбовців та осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України;

• осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, усиновленні дитини

особи, які провадять незалежну професійну діяльність

особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування тощо

 

Останніми змінами до платників ЄСВ приєдналися члени фермерського господарства.

Оновлена інструкція доповнена тим, що базою нарахування ЄСВ для фермерських господарств є дохід (прибуток), який отримало таке господарство від своєї діяльності у звітному році, з якого утримувався податок на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) та який поділено на кількість місяців упродовж яких платник ЄСВ перебував на обліку. Якщо такий платник не отримав дохід (прибуток) у місяці звітного кварталу або у звітному кварталі в цілому, він має самостійно визначити базу для нарахування ЄСВ, не меншу, ніж максимальний розмір бази нарахування ЄСВ у конкретному місяці. Крім того, сума ЄСВ для перерахування не може бути меншою, ніж мінімальний розмір страхового внеску. Оскільки фермерські господарства сплачують ЄСВ до 20-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, то і розмір мінімального страхового внеску не може бути менший за кожен місяць звітного кварталу.

 

СПЛАТА ЄСВ ПІДПРИЄМЦЯМИ

Для фізичних осіб – підприємців (окрім осіб, які використовують спрощену систему), обчислення ЄСВ відбувається на підставі податкових декларацій. Базою нарахування ЄСВ є дохід, з якого утримувався ПДФО, при цьому враховується кількість місяців перебування такого платника на обліку. Принцип перерахування ЄСВ для фізичних осіб – підприємців не відрізняється від принципу описаного вище: перераховують суму ЄСВ раз у квартал, до 20-го числа місяця, наступного після звітного кварталу. Сума внеску для перерахування не може бути меншою, ніж мінімальний розмір внеску за кожен місяць кварталу.

 

Цій категорії платників, які здійснили нарахування ЄСВ до 1 січня 2017 року в розмірі меншим, ніж мінімальний страховий внесок, контролюючі органи надсилають розрахунок-повідомлення, в якому зазначаються доплати.

 

Фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, мають так само нараховувати ЄСВ у розмірі, не меншому за розмір мінімальної заробітної плати, та не більшому за максимальну величину бази нарахування ЄСВ. Саму базу нарахування ЄСВ така категорія платників визначає самостійно. Термін сплати ЄСВ не відрізняється від згаданих вище.

 

У разі припинення діяльності, фізичні особи – підприємці (у тому числі ті, що обрали спрощену систему оподаткування) мають перерахувати ЄСВ із дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення, а члени фермерських господарств — із дня закінчення попереднього звітного періоду до дня надходження до органу доходів і зборів заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску. Звітуватися таким платникам потрібно за формою Д5 звіту.

 

ОНОВЛЕННЯ ЗВІТНОСТІ

Окрім Інструкції № 449 дещо зазнала змін і форма звіту ЄСВ. Згідно з доповненнями та змінами до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого ЄСВ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 435, звіт містить нові рядки в Таблиці 1 Додатку 4, а саме:

• 3.2.1 — для ЄСВ на суми зарплати, що нарахували підприємства, установи й організації працівникам із інвалідністю в розмірі 22 %;

• 3.3.1 — для ЄСВ на суми зарплати, що нарахували підприємства й організації всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариства УТОГ та УТОС, у розмірі 22 %;

• 3.4.1 — для ЄСВ на суми зарплати, що нарахували підприємства й організації громадських організацій осіб з інвалідністю працівникам з інвалідністю в розмірі 22 %.

 

За даними цих рядків, Пенсійний фонд зможе розрахувати суми недоотриманих страхових коштів, через застосування пільгової ставки. Оскільки, в цих рядках потрібно показувати суми розраховані за ставкою 22 %, за ті періоди, коли внесок був нарахований за ставками 8,41 %, 5,3 %, 5,5 %.

У загальну суму нарахованого ЄСВ суми цих рядків додаватися не будуть, оскільки вони не є зобов’язаннями роботодавця.

 

Також оновлений звіт має зміни в Таблиці 5. Так, Таблицю 5 доповнено причинами, через які страхувальник має її заповнювати, та новими реквізитами. Тож, у новому форматі, Таблицю 5 треба заповнювати не тільки, через:

1) укладання / розірвання трудового договору із застрахованою особою

2) надання / припинення відпусток у зв’язку із вагітністю і пологами, доглядом за дитиною до 3 та 6 років.

 

Тепер з’явилися нові реквізити для заповнення та були доповнені колишні:

1) «Реквізит 12. Професійна назва роботи»

2) «Реквізит 13. Код ЗКППТР» (код загальносоюзного класифікатора професій, посад та тарифних розрядів)

3) «Реквізит 14. Код класифікатора професій»

4) «Реквізит 15. Посада»

5) «Реквізит 16. Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду»

6) «Реквізит 17. Підстава для припинення трудових або цивільно-правових відносин»

7) «Реквізит 19. Військове звання».

 

Відтепер, якщо впродовж звітного місяця на підприємстві відбулося переведення працівника на іншу посаду, це потрібно відображати в Таблиці 5, із заповненням відповідних реквізитів.

 

При звільненні працівника, запис потрібно вносити в точній відповідності з формулюванням чинного законодавства та з посиланням на відповідну статтю Кодексу законів про працю України. При прийомі працівника або його переведенні потрібно вказати відомості щодо його посади та переконатись, чи відповідають вони Класифікатору професій ДК 003:2010.

 

Як і раніше, у разі відсутності кадрових змін на підприємстві у звітному місяці, таблицю 5 формувати не треба.

Таблиця 6 у своїй формі залишилася колишньою, проте з’явилися доповнення у списках кодів та категорій.

 

Найважливішими з них можна назвати наступні:

1) новий тип нарахувань «14». Згідно з наказом Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого ЄСВ» від 15 травня 2018 року № 511 «14» тип нарахувань — це сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати (доходу) за попередні періоди у зв'язку із здійсненням перерахунку при звільненні працівника за попередні періоди, пов'язані з уточненням днів використаної наперед відпустки (у зв'язку із сторнуванням). Цей код знадобиться, щоб відобразити у звіті донарахування до мінімального страхового внеску за минулий період, якщо перераховується дохід у зв’язку зі звільненням працівника та уточненням днів використаної наперед відпустки, та коли після сторнування в такому місяці залишиться нарахувань менше мінімальної бази ЄСВ (МЗП).

В інших випадках, коли донараховуються суми до мінімальної заробітної плати за минулі періоди, слід і надалі використовувати код типу нарахування «2».

 

2) новий код категорії застрахованих осіб «66» Особи з інвалідністю, яким нараховано виплати в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу. Під цим кодом потрібно зазначати дохід працівників, який є базою для нарахування ЄСВ за ставкою 8,41 %.

 

ВИСНОВКИ

1. Новації стосовно нарахування та перерахування ЄСВ найбільше торкнулися фізичних осіб – підприємців та фермерських господарств. Також суттєвих змін зазнала форма Д4, яку подають роботодавці – юридичні особи.

2. Найбільших змін зазнала Таблиця 5 форми Д4, яка відтепер міститиме значно більше кадрової інформації, тому можна зробити висновок, що працівники кадрових служб будуть активніше залучатися до процесу формування звіту.

3. Корисною новинкою в Таблиці 6 став новий код типу нарахувань, завдяки якому роботодавці не будуть підпадати під штраф за донарахування додаткової бази з ЄСВ за минулі періоди.

4. Згідно з постановою правління ПФУ «Про затвердження Порядку розрахунку недоотриманої Пенсійним фондом України суми коштів від застосування пільгового розміру ЄСВ» від 21 лютого 2018 року № 4-2, через застосування пільгових ставок нарахування ЄСВ, замість основної ставки 22 %, ПФУ буде самостійно розраховувати суми недоотриманих коштів та формувати бюджетні запити для отримання та покриття цієї недоїмки на наступний бюджетний період. Саме для полегшення цього процесу, були внесені зміни в Таблицю 1, форми Д4.

5. Доповнено Додатки 2 та 3 Порядку № 435, інформація про категорії застрахованих осіб та підстави для обліку спецстажу.

 

...придбати повний випуск →