ДОКУМЕНТИ З ПОМИЛКОЮ У ПРІЗВИЩІ: що робити?

Численними є випадки допущення помилок у дипломі та трудовій книжці, що створює перешкоди для визначення трудового стажу для призначення пенсії. Що ж робити в такій ситуації?

Призначення пенсії і оформлення документів для їх виплати здійснюється органами Пенсійного фонду України. До стажу роботи зараховується також навчання у вищих і середніх навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі.

Проблема ще більше ускладнюється, якщо диплом видано давно, а навчальний заклад, який видав диплом про освіту, реорганізовувався та перейменовувався.

Адміністрація навчального закладу не має права вносити зміни до вже виготовленого документу про освіту, оскільки такої можливості не передбачено чинним законодавством. Натомість законодавством передбачено процедуру внесення змін (виправлень) до трудової книжки, що здійснюється за останнім місцем роботи. Крім того, вирішити вказане питання можна в судовому порядку шляхом встановлення факту належності особі правовстановлюючих документів (диплому, трудової книжки).

Докладніше про це читайте у «Кадровик light» № 1, 2018.