Доплата за ведення військового обліку

Якщо на посадову особу кадрового підрозділу або служби управління персоналом покладаються додаткові обов’язки з ведення військового обліку, які не передбачено посадовою інструкцією, то за їх виконання встановлюється відповідна доплата. Зазначене відповідає функціональному призначенню доплат і надбавок, що є елементами тарифної системи, за допомогою яких компенсують відхилення від умов роботи, що визнаються нормальними й безпосередньо не враховуються в тарифних ставках і посадових окладах.

Якщо в посадовій інструкції, наприклад, інспектора з кадрів, визначено завдання з ведення військового обліку, то доплата не виплачується. У такому разі фахівець кадрової служби при веденні військового обліку виконує свої безпосередні обов’язки та отримує відповідну оплату з урахуванням виконання зазначених функціональних обов’язків.

Про це Мінсоцполітики нагадало в листі від 9 лютого 2018 року № 227/0/101-18/281.

Механізм організації та ведення військового обліку визначається Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 921.

Загальна кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях, визначається виходячи з кількості призовників і військовозобов’язаних, які станом на 1 січня поточного року перебували на військовому обліку, із застосуванням таких норм:

• від 500 до 2 000 призовників і військовозобов’язаних — одна особа;

• від 2 000 до 4 000 — дві особи;

• від 4 000 до 7 000 — три особи, а на кожні наступні 3 000 призовників і військовозобов’язаних — по одній особі додатково.

За наявності на військовому обліку менше ніж 500 призовників і військовозобов’язаних обов’язки щодо ведення військового обліку покладаються на посадову особу кадрового підрозділу або служби управління персоналом, якій встановлюється доплата в розмірі до 50 % посадового окладу, крім державних службовців.