Комплект зошитів із покроковим алгоритмом дій

 
 

ЗБЕРІТЬ СВОЮ КОЛЕКЦІЮ!
Перші чотири випуски Колекції вже вийшли у 2016 році!

Вартість перших чотирьох випусків - 280 грн.

 

Зошит №1

 

Придбати >>>

ПРИЙМАЄМО ПРАЦІВНИКА НА РОБОТУ: СКЛАДАЄМО НАКАЗ ТА ВНОСИМО ЗАПИС ДО ТРУДОВОЇ КНИЖКИ

 

Оформлення трудової книжки вперше

Записи окремим рядком

Прийняття на роботу на невизначений строк

Прийняття на роботу з повною матеріальною відповідальністю

Прийняття на роботу з установленням неповного робочого дня, неповного робочого тижня або з поділом робочого часу на частини

Прийняття на посаду за конкурсом

Прийняття на роботу в порядку переведення

Прийняття на роботу на визначений строк

Прийняття на роботу працівників, які не досягли 18 років

Прийняття на сезонну роботу

Прийняття на роботу тимчасових працівників

Зміна прізвища працівника

Видача дубліката трудової книжки

Вкладиш до трудової книжки

 

ВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА: ВСІ ФОРМУЛЮВАННЯ ПІДСТАВ ЗІ ЗРАЗКАМИ ЗАПИСІВ ДО ТРУДОВИХ КНИЖОК

 

Звільнення за угодою сторін

Звільнення у зв’язку із закінченням строку трудового договору

Звільнення у зв’язку з переведенням

Звільнення з підстав, передбачених контрактом

Звільнення у зв’язку з відмовою працівника від переведення на роботу в іншу місцевість

Звільнення з ініціативи працівника, з яким укладено договір на невизначений строк

Звільнення з ініціативи працівника, з яким укладено строковий трудовий договір

Звільнення у зв’язку з ліквідацією підприємства

Звільнення за систематичне невиконання працівником трудових обов’язків

Звільнення за прогул без поважних причин

Звільнення у зв’язку з нез’явленням на роботу

Звільнення у зв’язку з поновленням на роботі працівника

Звільнення за одноразове грубе порушення трудових обов’язків керівним працівником

Звільнення неповнолітнього на вимогу його батьків або інших осіб

Звільнення у зв’язку з появою на роботі в нетверезому стані

Звільнення за розкрадання майна власника

Звільнення у зв’язку з перебуванням у безпосередньому підпорядкуванні у близької осо би

Звільнення у зв’язку з припиненням повноважень посадових осіб

Звільнення за результатами випробування

Звільнення у зв’язку з укладенням трудового договору з порушенням встановлених правил прийняття на роботу

Звільнення у зв’язку з припиненням роботи за сумісництвом

Звільнення у зв’язку з набранням законної сили вироком суду

Зошит №2

 

Придбати >>>

 

Зошит №3

 

Придбати >>>

КАДРОВИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО МОБІЛІЗОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

Чи потрібно вносити до трудової книжки запис про мобілізацію?

Чи потрібно повідомляти військовий комісаріат про прийняття на роботу за сумісництвом військовозобов’язаних працівників? Як вести військовий облік таких працівників?

Як оформити відсутність сумісника на роботі у зв’язку з мобілізацією?

Як бути роботодавцю, якщо працівника визнано безвісно відсутнім або він потрапив у полон? Чи може роботодавець отримати інформацію про звільнення працівника з військової служби?

Коли звільнений з військової служби працівник має приступити до роботи?

Як позначити в табелі обліку робочого часу період мобілізації працівника?

Яку відповідальність несуть роботодавці за невиплату середнього заробітку мобілізованим працівникам?

Чи зберігати за працівниками, прийнятими на військову службу за контрактом, середній заробіток на підприємстві?

Чи мають мобілізовані працівники додаткові права на відпустку?

Чи мають право мобілізовані працівники на додаткові відпустки за важкий чи особливий характер праці?

Як припинити трудові відносини з демобілізованим працівником, зокрема в разі укладання з ним строкового трудового договору?

Яку відповідальність несе підприємство за звільнення мобілізованого працівника?

Якщо мобілізованого працівника звільнено з військової служби і через певний проміжок часу він уклав контракт на продовження військової служби, чи зберігається за ним місце роботи та середній заробіток?

Чи потрібно повідомляти військовий комісаріат про звільнення працівника, якщо він був військовозобов’язаний?

Чи повинен роботодавець відкликати працівника з відпустки у зв’язку з військовими зборами або частковою мобілізацією?

Чи можна прийняти на роботу працівника, який не перебуває на військовому обліку і не має військового квитка?

 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР: ВІД РОЗРОБЛЕННЯ ДО ЗВІТУ СТОРІН ПРО ВИКОНАННЯ

 

Загальні положення

У чому полягає значущість колективного договору

Сфера укладення колективних договорів

Порядок ведення колективних переговорів та повноваження сторін

Про переваги укладення колективного договору

Наказ про створення двосторонньої робочої комісії

Положення про двосторонню робочу комісію для ведення колективних переговорів та підготовки проекту колективного договору

Проект колективного договору

Додаток 1.

Положення про преміювання працівників

Додаток 2.

Норми тривалості робочого часу працівників закладу

Додаток 3.

Перелік професій і посад працівників, яким надається щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці

Додаток 4.

Перелік професій і посад працівників, яким надається щорічна додаткова відпустка за ненормований робочий день

Додаток 5.

Перелік професій і посад працівників, яким надається додаткова оплачувана щорічна відпустка за безперервну роботу

Додаток 6.

Заходи щодо поліпшення стану охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням та аваріям, що фінансуються за рахунок амортизаційних відрахувань

Додаток 7.

Перелік професій і посад працівників, яким додатково безплатно видаються спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту понад установлені норми

Додаток 8.

Профілактичні заходи щодо поліпшення умов праці, медичного обслуговування та оздоровлення працівників

Додаток 9.

Перелік професій і посад працівників, які безплатно забезпечуються молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами

Додаток 10.

Перелік професій і посад працівників, яким безплатно видаються знешкоджувальні, мийні засоби, захисні креми у зв’язку з можливою дією на шкіру шкідливих речовин

Додаток 11.

Перелік професій і посад, за якими працівники підлягають періодичним медичним оглядам

Зошит №4

 

Придбати >>>

 

ПРИДБАТИ ВСІ ЗОШИТИ 2016 РОКУ ЗА 280 ГРН >>>

 

ЗАМОВИТИ КОМПЛЕКТ ЗОШИТІВ НА 2017 РІК >>>

 

З питань придбання звертайтесь за тел. редакції: (044) 583-04-22 або e-mail: k-l@p-a.com.ua

Контактна особа: Яковенко Марія