Комплект зошитів із покроковим алгоритмом дій

 

ЗБЕРІТЬ СВОЮ КОЛЕКЦІЮ!
13 випусків Колекції вже у продажу - звертайтесь в редакцію!

+380 (44) 583-04-22 | k-l@p-a.com.ua

 

Зошит №1

Придбати >>>

ПРИЙМАЄМО ПРАЦІВНИКА НА РОБОТУ: СКЛАДАЄМО НАКАЗ ТА ВНОСИМО ЗАПИС ДО ТРУДОВОЇ КНИЖКИ

 

Оформлення трудової книжки вперше

Записи окремим рядком

Прийняття на роботу на невизначений строк

Прийняття на роботу з повною матеріальною відповідальністю

Прийняття на роботу з установленням неповного робочого дня, неповного робочого тижня або з поділом робочого часу на частини

Прийняття на посаду за конкурсом

Прийняття на роботу в порядку переведення

Прийняття на роботу на визначений строк

Прийняття на роботу працівників, які не досягли 18 років

Прийняття на сезонну роботу

Прийняття на роботу тимчасових працівників

Зміна прізвища працівника

Видача дубліката трудової книжки

Вкладиш до трудової книжки

 

ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА: ВСІ ФОРМУЛЮВАННЯ ПІДСТАВ ЗІ ЗРАЗКАМИ ЗАПИСІВ ДО ТРУДОВИХ КНИЖОК

 

Звільнення за угодою сторін

Звільнення у зв’язку із закінченням строку трудового договору

Звільнення у зв’язку з переведенням

Звільнення з підстав, передбачених контрактом

Звільнення у зв’язку з відмовою працівника від переведення на роботу в іншу місцевість

Звільнення з ініціативи працівника, з яким укладено договір на невизначений строк

Звільнення з ініціативи працівника, з яким укладено строковий трудовий договір

Звільнення у зв’язку з ліквідацією підприємства

Звільнення за систематичне невиконання працівником трудових обов’язків

Звільнення за прогул без поважних причин

Звільнення у зв’язку з нез’явленням на роботу

Звільнення у зв’язку з поновленням на роботі працівника

Звільнення за одноразове грубе порушення трудових обов’язків керівним працівником

Звільнення неповнолітнього на вимогу його батьків або інших осіб

Звільнення у зв’язку з появою на роботі в нетверезому стані

Звільнення за розкрадання майна власника

Звільнення у зв’язку з перебуванням у безпосередньому підпорядкуванні у близької осо би

Звільнення у зв’язку з припиненням повноважень посадових осіб

Звільнення за результатами випробування

Звільнення у зв’язку з укладенням трудового договору з порушенням встановлених правил прийняття на роботу

Звільнення у зв’язку з припиненням роботи за сумісництвом

Звільнення у зв’язку з набранням законної сили вироком суду

Зошит №2

 

Придбати >>>

 

Зошит №3

 

Придбати >>>

КАДРОВИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО МОБІЛІЗОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

Чи потрібно вносити до трудової книжки запис про мобілізацію?

Чи потрібно повідомляти військовий комісаріат про прийняття на роботу за сумісництвом військовозобов’язаних працівників? Як вести військовий облік таких працівників?

Як оформити відсутність сумісника на роботі у зв’язку з мобілізацією?

Як бути роботодавцю, якщо працівника визнано безвісно відсутнім або він потрапив у полон? Чи може роботодавець отримати інформацію про звільнення працівника з військової служби?

Коли звільнений з військової служби працівник має приступити до роботи?

Як позначити в табелі обліку робочого часу період мобілізації працівника?

Яку відповідальність несуть роботодавці за невиплату середнього заробітку мобілізованим працівникам?

Чи зберігати за працівниками, прийнятими на військову службу за контрактом, середній заробіток на підприємстві?

Чи мають мобілізовані працівники додаткові права на відпустку?

Чи мають право мобілізовані працівники на додаткові відпустки за важкий чи особливий характер праці?

Як припинити трудові відносини з демобілізованим працівником, зокрема в разі укладання з ним строкового трудового договору?

Яку відповідальність несе підприємство за звільнення мобілізованого працівника?

Якщо мобілізованого працівника звільнено з військової служби і через певний проміжок часу він уклав контракт на продовження військової служби, чи зберігається за ним місце роботи та середній заробіток?

Чи потрібно повідомляти військовий комісаріат про звільнення працівника, якщо він був військовозобов’язаний?

Чи повинен роботодавець відкликати працівника з відпустки у зв’язку з військовими зборами або частковою мобілізацією?

Чи можна прийняти на роботу працівника, який не перебуває на військовому обліку і не має військового квитка?

 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР: ВІД РОЗРОБЛЕННЯ ДО ЗВІТУ СТОРІН ПРО ВИКОНАННЯ

 

Загальні положення

У чому полягає значущість колективного договору

Сфера укладення колективних договорів

Порядок ведення колективних переговорів та повноваження сторін

Про переваги укладення колективного договору

Наказ про створення двосторонньої робочої комісії

Положення про двосторонню робочу комісію для ведення колективних переговорів та підготовки проекту колективного договору

Проект колективного договору

Додаток 1.

Положення про преміювання працівників

Додаток 2.

Норми тривалості робочого часу працівників закладу

Додаток 3.

Перелік професій і посад працівників, яким надається щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці

Додаток 4.

Перелік професій і посад працівників, яким надається щорічна додаткова відпустка за ненормований робочий день

Додаток 5.

Перелік професій і посад працівників, яким надається додаткова оплачувана щорічна відпустка за безперервну роботу

Додаток 6.

Заходи щодо поліпшення стану охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням та аваріям, що фінансуються за рахунок амортизаційних відрахувань

Додаток 7.

Перелік професій і посад працівників, яким додатково безплатно видаються спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту понад установлені норми

Додаток 8.

Профілактичні заходи щодо поліпшення умов праці, медичного обслуговування та оздоровлення працівників

Додаток 9.

Перелік професій і посад працівників, які безплатно забезпечуються молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами

Додаток 10.

Перелік професій і посад працівників, яким безплатно видаються знешкоджувальні, мийні засоби, захисні креми у зв’язку з можливою дією на шкіру шкідливих речовин

Додаток 11.

Перелік професій і посад, за якими працівники підлягають періодичним медичним оглядам

Зошит №4

 

Придбати >>>

 
ЗОШИТИ ЗА 2017 РІК
 

Зошит №5

 

Придбати >>>

ВІДПУСТКИ: ПЛАНУВАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ, ПЕРЕНЕСЕННЯ, ОБЛІК

 

Види щорічних відпусток та їх тривалість Щорічна основна відпустка

Щорічні додаткові відпустки

Продовження відпусток: скільки додавати днів у зв’язку зі збігом свят

Складаємо графік відпусток

Категорії працівників, яким відпустка надається за їх бажанням у зручний для них час

Особливості надання щорічних відпусток деяким категоріям працівників

Надання відпустки в перший робочий рік

Категорії працівників, яким у перший рік роботи надається відпустка повної тривалості

Графік відпусток

Погодження та затвердження графіка відпусток

Доведення графіка відпусток до відома працівників

Алгоритм складання та затвердження графіка відпусток

Надання щорічної відпустки за графіком

Відкликання працівника зі щорічної відпустки

Перенесення щорічних відпусток

Облік відпусток

 

ВАГІТНІ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ОФОРМЛЕННЯ

 

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами

Надання основної та додаткових відпусток до чи після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку батькові

Відпустка без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку

Переривання відпустки для догляду за дитиною

Відображення періоду перебування працівника у відпустці в табелі обліку використання робочого часу

Звільнення жінок

Зошит №6

 

Придбати >>>

 

Зошит №7

 

Придбати >>>

НАЙСКЛАДНІШІ ВИПАДКИ ЗВІЛЬНЕННЯ: АЛГОРИТМ У ЗРАЗКАХ

 

Видання наказу про внесення змін до штатного розпису

Надання інформації первинній профспілковій організації про заплановане вивільнення

Визначення працівників, яким надається перевага

Попередження працівників про вивільнення

Повідомлення про масове вивільнення працівників

Скорочення строку попередження про майбутнє вивільнення та переведення працівників на інші вакантні посади

Отримання згоди профспілки на звільнення працівника

Оформлення кадрової документації та трудових книжок працівників

Проведення остаточного розрахунку з вивільненими працівниками

Особливості звільнення окремих категорій працівників у зв’язку з ліквідацією підприємства

 

ПРАЦІВНИКИ З СІМЕЙНИМИ ОБОВ’ЯЗКАМИ: ОФОРМЛЕННЯ ПІЛЬГ І ПРАВ

 

Законодавство

Гарантії при прийнятті на роботу

Робочий час: гарантії та пільги

Установлення неповного робочого часу

Установлення перерви     для годування дитини

Право є, обов’язки є — механізму немає

Час відпочинку

Особливості надання щорічних  відпусток

Відпустка у зв’язку з усиновленням   дитини

Додаткова відпустка працівникам,  які мають дітей

Порядок надання додаткової відпустки  працівникам, які мають дітей

Визначення підстав для надання  додаткової відпустки

Умови та порядок надання додаткової  відпустки одинокій матері

Алгоритм надання додаткових соціальних відпусток працівникам, які мають дітей  

Деякі пільги одиноким матерям

Пiльги та трудовi гарантiї, передбаченi для одинокого батька

Зошит №8

 

Придбати >>>

 

Зошит №9

 

Придбати >>>

НАВЧАЛЬНІ ВІДПУСТКИ

 

Тривалість відпустки у зв’язку з навчанням

Тривалість додаткової відпустки у закладах, де навчальний процес має свої особливості

Тривалість додаткової відпустки при здобутті другої освіти

Порядок надання відпустки у зв’язку з навчанням у ВНЗ

Довідка-виклик як підстава надання додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням

Отримання заяви про надання додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням

Видання наказу про додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням

Облік робочого часу працівника, який перебуває в додатковій оплачуваній відпустці у зв’язку з навчанням

Облік додаткових оплачуваних відпусток у зв’язку з навчанням

Оплата навчальної відпустки

Оплата проїзду

Навчальна та щорічна відпустки

Навчальні відпустки та лікарняні

«Неуспішна» сесія

Надання навчальної відпустки працівникам, які працюють за сумісництвом

Не відпустка, не робота: вільний від роботи день

 

ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК: МІНІМАЛЬНИЙ ПАКЕТ НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

 

Військовий облік призовників

Військовий облік військовозобов’язаних

Військовозобов’язані в запасі

Хто не підлягає військовому обліку

Зобов’язання підприємства, у штаті якого працюють призовники або військовозобов’язані Зобов’язання підприємства при прийнятті на роботу призовника або військовозобов’язані

Заповнення та зберігання особових карток

Заповнення особової картки на військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу

Заповнення особової картки на офіцерів запасу

Заповнення особової картки на призовників

Відповідальність за порушення порядку військового обліку

Питання, які підлягають перевірці з організації та ведення військового обліку та забезпечення функціонування системи військового обліку

Зошит №10

 

Придбати >>>

 

Зошит №11

 

Придбати >>>

НАВЧАЛЬВСЕ ПРО СУМІСНИЦТВО

 

Законодавство

Обмеження на сумісництво

Порядок прийняття на роботу за сумісництвом

Яка робота є основною?

Трудові права та соціальні гарантії

Звільнення з роботи за сумісництвом

Робота за сумісництвом на іншому підприємстві

Написання заяви про прийняття на роботу за сумісництвом

Видання наказу про прийняття на роботу за сумісництвом

Ведення кадрових та бухгалтерських документів працівника, який працює за сумісництвом

Написання заяви про звільнення з роботи за сумісництвом

Видання наказу про звільнення працівника

Видача довідки з місця роботи за сумісництвом

Внесення запису про роботу за сумісництвом

Постанова КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993  року № 245

Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій

Листи центральних органів державної виконавчої влади про сумісництво

Листи центральних органів державної виконавчої влади про суміщення

 

ДИСЦИПЛІНАРНІ СТЯГНЕННЯ

 

Загальні положення

Установлення факту вчинення працівником дисциплінарного проступку

Вибір виду стягнення

Отримання попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації на звільнення працівника з ініціативи роботодавця

Видання наказу про застосування дисциплінарного стягнення

Зняття дисциплінарного стягнення

Зошит №12

 

Придбати >>>

 

Зошит №13

 

Придбати >>>

ЗМІНА ВЛАСНИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

Зміна власника на підприємстві: законодавство

Загальні положення

Порядок дій у разі змін в організації виробництва і праці

Трудові відносини в реорганізованих підприємствах

Реорганізація шляхом приєднання підприємства «А» до підприємства «Б»: алгоритм кадрової служби

Реорганізація шляхом виділення підприємства «А» з підприємства «Б»: алгоритм кадрової служби

Припинення трудових відносин у разі скорочення чисельності або штату працівників

Припинення трудових відносин при ліквідації підприємства

Подання звітності про вивільнення працівників

Ліквідація підприємства: алгоритм кадрової служби

Особливості звільнення окремих категорій працівників у зв’язку з ліквідацією підприємства

 

Очікуйте на нові зошити...

 
 

ПРИДБАТИ ЗОШИТИ №1–13 ЗА 910 ГРН >>>

 

ЗАМОВИТИ КОМПЛЕКТ ЗОШИТІВ №1–16 >>>

 

З питань придбання звертайтесь за тел. редакції: (044) 583-04-22 або e-mail: k-l@p-a.com.ua

Контактна особа: Яковенко Марія