З 6 червня 2017 року для України набере чинності Конвенція Міжнародної організації праці про мінімальні норми соціального забезпечення № 102

Міністерство закордонних справ України у листі «Щодо дати набрання чинності Конвенцією МОП № 102» від 20.04.2017 № 72/14-612/1-933 повідомляє, що Конвенція Міжнародної організації праці (МОП) про мінімальні норми соціального забезпечення набере чинності для України 6 червня 2017 року.

Відповідно до Закону України № 1024-VIII та пункту b статті 2 Конвенції Україна бере на себе зобов’язання за такими розділами цього документа:

• розділ ІІ «Медичне обслуговування»;

• розділ ІІІ «Допомога у зв’язку з хворобою»;

• розділ ІV «Допомога по безробіттю»;

• розділ V «Допомога по старості»;

• розділ VI «Допомога у випадку трудового каліцтва або професійного захворювання»;

• розділ VIІ «Родинна допомога»;

• розділ VIІІ «Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами»;

• розділ ІХ «Допомога по інвалідності»;

• розділ Х «Допомога у зв’язку з втратою годувальника».

 

Також нагадаємо, що Верховна Рада України 16.03.2016 ратифікувала Конвенцію Міжнародної організації праці про мінімальні норми соціального забезпечення № 102 (Закон України від 16.03.2016 № 1024-VIII), ухвалену на 35-й сесії Генеральної конференції МОП 28 червня 1952 року в м. Женеві, яка набирає чинності для України через дванадцять місяців з дати реєстрації документа України про ратифікацію у Генерального директора Міжнародного бюро праці.